Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:37
članak: 9 od 26  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2016, vol. 61, br. 1, str. 19-28
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 27/04/2016
doi: 10.5937/zzk1601019A
Kompozitni materijali
'Kontrol-Inspekt' d.o.o Beograd

Sažetak

U radu je dat kratak pregled kompozitnih materijala kao i njihova podela zasnovana na načinu ojačavanja. Pored toga, dat je i kratak osvrt na spajanje kompozitnih materijala.

Ključne reči

Reference

Marić, G. (2013) Materijali. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Fakultet strojarstva i brodogradnje, II, predavanja Akademska godina 2012/13
Stojanović, Z. (2011) Proučavanje procesa sinteze i svojstava višefaznih oksidnih prahova dobijenih hidrotermalnim procesiranjem. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, doktorska disertacija
Suchanek, W., Yashima, M., Kakihana, M., Yoshimura, M. (1997) Hydroxyapatite/Hydroxyapatite-Whisker Composites without Sintering Additives: Mechanical Properties and Microstructural Evolution. Journal of the American Ceramic Society, 80(11): 2805-2813