Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 32  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2019, vol. 65, br. 1, str. 67-83
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 12/05/2019
doi: 10.5937/ekonomika1901067J
Creative Commons License 4.0
Arbitražno rešavanje međunarodnih privrednih sporova u okviru međunarodnih organizacija u uslovima integracionih procesa
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: dusanjerotijevic@gmail.com, dragana.nesovich@gmail.com

Sažetak

U savremenom svetu velika pažnja posvećuje se integracionim procesima kao imperativu mnogim svetskim regionima, gde se unutar tih regiona zemlje udružuju s ciljem razmene komparativnih prednosti i jačanja svojih ekonomskih pozicija unutar integrisanog područja, kao i van njega. Razloga i motiva ima više, svi vide svoju šansu da pojačaju ekonomsku moć, dok nerazvijene zemlje ili zemlje u tranziciji vide svoje šanse kroz razne povlastice i reputaciju koje takvim udruživanjima dobijaju. Međutim, kao i u svim drugim društvenim odnosima i u međunarodnim, posebno ekonomskim, može doći do sporova, čije je rešavanje, zbog specifičnosti takvih odnosa i sporova, dovelo do razvija sistema posebnih i izabranih arbitražnih sudova. U radu se analizira i specifičan položaj i pravni subjektivitet međunarodnih organizacija, radi primene pravila o njihovoj odgovornosti u rešavanju predmetnih sporova. Utvrđivanjem pravnog subjektiviteta međunarodnih organizacija u zasnivanju međunarodno-pravnih i ekonomskih odnosa, tj. sposobnosti da u svoje ime preuzimaju prava i obaveze, utvrđuje se i njihova odgovornost za nepoštovanje prava i neispunjavanje obaveza u međunardnopravnom poretku.

Ključne reči

međunarodne organizacije; međunarodni sporovi; arbitraže; pravni subjektivitet međunarodnih organizacija; odgovornost međunarodnih organizacija; integracioni procesi

Reference

*** (1993) Statute of the International Court of Justice, 25 May 1993 Resolution 827). amended 13 May 1998 Resolution 1166) (as amended on 30 November 2000 Resolution 1329) (amended 17 May 2002 Resolution 1411
*** (1976) The arbitration rules of UNCITRAL were adopted by the UN Commission on International Trade Law. 15 December
*** The Geneva Conventions on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927
*** (1985) The UNCITRAL Model Law on Arbitration was adopted by the UN Commission on International Trade Law. on June 21, 1985. Used sites: http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn 4_101.pdf; http://www. unidroit.org; http://www.ilo.org
*** (2007) Pravilnik o spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije
*** (1995) Encyclopedia of Public International Law. North-Holland, Volume II
*** (1963) European Convention on International Trade Arbitration of 21 April 1961. Sl. list FNRJ, Supplement, no. 12
*** (1958) Geneva Convention on International Trade Arbitration. Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923
*** (1979) Pravna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Avramov, S., Kreća, M. (2008) Međunarodno javno pravo. Beograd
Blikker, N.M., Wessel, R.A. (2005) Updating International Organisations. International Organisations Law Review, br. 2
Dimitrijević, M., Simić, M., Đorđević, S. (1995) Uvod u pravo. Kragujevac
Kovačević, S. (2000) Međunarodni ekonomski odnosi. Univerzitet u Kragujevcu - Ekonomski fakultet
Krivokapić, B. (2011) Aktuelni problemi međunarodnog prava. Beograd
Lukić, R., Košutić, B. (2006) Uvod u pravo. Beograd: Službeni glasnik
Nešović, D., Jerotijević, D. (2018) Role and importance of international agreements in regulating international relations in modern conditions. Ekonomika, vol. 64, br. 3, str. 89-102
Papić, T. (2011) Pojam međunarodne organizacije iz Nacrta članova o odgovornosti međunarodnih organizacija Komisije UN za međunarodno pravo. Pravni zapisi, br.1
Savić, M. (2016) Pravna ličnost međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu. Politeia, vol. 6, br. 11, str. 169-189
Starčević, M. (1329) Međunarodno privredno pravo. Novi Sad: Prvredna akademija
Visković, N. (2001) Teorija države i prava. Zagreb
Vukadinović, R. (2006) Pravo Evropske unije. Kragujevac
Vuković, S. (2011) Komentar Zakona o arbitražnim sporovima. Beograd