Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 28  
Back povratak na rezultate
Čitalište
2016, vol. 15, br. 29, str. 3-17
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 26/11/2016
Bibliotečko zakonodavstvo i položaj zaposlenih u javnim bibliotekama u Srbiji
Gradska narodna biblioteka 'Žarko Zrenjanin', Zrenjanin

e-adresa: dragana.sabovljev@gmail.com

Sažetak

Rad se bavi pravnim položajem stručnih radnika u javnim bibliotekama u Srbiji. Analiziraju se dometi bibliotečkog zakonodavstva do donošenja Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti (2011) i propisi usvojeni od početka njegove primene 2012. godine. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi da li ova pravna akta predstavljaju dobru osnovu za poboljšanje statusa zaposlenih. Pretpostavka je da bi Zakon trebalo da omogući napredovanje i usavršavanje bibliotečkih radnika u skladu sa novom ulogom koju javne biblioteke dobijaju razvojem globalne mreže i informacionih tehnologija. Zakonodavstvo koje normira i uređuje njihov rad mora da se menja, nadgrađuje i usklađuje sa međunarodnim propisima i standardima, da bi obezbedilo osnovu na kojoj javne biblioteke u Srbiji postaju deo svetskog bibliotečko-informacionog sistema. Ustanovljeno je da aktuelni Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti i podzakonska akta omogućavaju unapređenje mnogih segmenata profesionalne delatnosti, ali da položaj i status stručnih radnika nisu unapređeni, bilo zbog neusklađenosti sa drugim propisima koji uređuju njihov rad, bilo usled nepreciznog i površnog tumačenja njegovih odredaba.

Ključne reči