Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 28  
Back povratak na rezultate
Čitalište
2014, vol. 13, br. 25, str. 54-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 11/06/2016
Istorijska i savremena istraživanja kataloško-bibliografske obrade neknjižne građe u bibliotekama Srbije
aBiblioteka Matice srpske, Novi Sad
bNarodna biblioteka Užice

e-adresa: araddovic@yahoo.com, dragoslava@biblioteka-uzice.rs

Sažetak

Rad ukazuje na značaj neknjižne građe u bibliotekama Srbije kao reprezentativnog resursa za saznanja o nacionalnoj i regionalnoj prošlosti. Nabavka, kataloško-bibliografska obrada neknjižne građe i njen adekvatan smeštaj omogućavaju izradu personalnih, zavičajnih i nacionalne bibliografije u srpskoj kulturi. Interesovanje domaćih naučnika za katalogizaciju atlasa, litografija, štampanih muzikalija i dokumenata najšireg tematskog spektra u srpskom bibliotekarstvu traje od hilandarskih knjigohranilišta do elektronskih i digitalnih izvora. Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka Matice srpske i javne biblioteke širom Republike, baštineći tradicionalne vidove prikupljanja, kataloško-bibliografske obrade i prezentacije neknjižne građe, formiraju kolekcije izložbenih kataloga, fotografija, razglednica, atlasa i geografskih karata sa ciljem promocije kulturno-istorijske baštine srpskog naroda.

Ključne reči