Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 48  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 56, br. 10-12, str. 90-104
Centar za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata ustanovljen sporazumom o jedinstvenom patenetnom sudu
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija
Ključne reči: arbitraža; medijacija; unitarni patent; Centar za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata; Evropska unija
Sažetak
Zahvaljujući ubrzanom razvoju tehnologije u savremenom društvu, vrednost i konkurentnost kompanija sve više zavise od njihovih nematerijalnih dobara. S tim u vezi, veliki broj međunarodnih pravnih poslova odnosi se na nematerijalna dobra koja su predmet zaštite u pravu intelektualne svojine. Kako se međunarodni trgovinski sporovi često reševaju u okviru sistema vansudskog rešavanja sporova, postoji tendencija da se i sporovi u vezi sa intelektualnom svojinom rešavaju izvan državnih sudnica, dakle alternativnim načinima rešavanja sporova (posebno medijacijom i arbitražom). Na nivou EU, u okviru novog sistema unitarne patentne zaštite, usvojen je Sporazum o Jedinstvenom patentnom sudu (SJPS) koji, pored osnivanja pravosudnog organa za rešavanje patetnih sporova - Jedinstvenog patentnog suda, pominje mogućnost rešavanja patentnih sporova putem arbitraže i medijacije. Predviđeno je uspostavljanje Centra za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata. U radu je najpre ispitana arbitrabilnost i medijabilnost patentnih sporova uopšte. Nakon toga, analizirane su odredbe SJPS koje se odnose na osnivanje Centra za arbitražu i medijaciju u oblasti patenta. Anticipirajući izazove sa kojima bi se mogle suočiti stranke u postupcima medijacije i arbitraže, posebna pažnja u radu posvećena je tome na koji način bi trebalo tumačiti ili pak izmeniti i dopuniti pojedine odredbe SJPS u cilju povećanja funkcionalnosti i efikasnosti rada Centra.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka