Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 47, br. 1, str. 32-36
Kohezivna uloga stranog jezika u usvajanju medicinskog znanja-veza između tradicionalnog učenja i učenja putem interneta
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Anatomija, Srbija

e-adresanatasa@medfak.ni.ac.yu
Sažetak
Studenti medicine kojima engleski jezik nije maternji, a pritom nemaju prethodno znanje engleskog jezika, nisu u mogućnosti da u potpunosti iskoriste pogodnosti učenja putem interneta za svoj naučni rad. Znanje stranog jezika utiče ne samo na jezik i kulturu studenata, već i na njihov socio-ekonomski status i međusobne odnose. Cilj ovog istraživanja bio je određivanje kohezivne uloge stranog jezika u usvajanju znanja iz medicine kao i njegovog uticaja na povezanost tradicionalnog učenja i učenja putem interneta. Ispitivanje je sprovedeno među studentima Medicinskog fakulteta u Nišu tokom juna 2006. godine. Ispitivanjem je obuhvaćeno 312 studenata svih studijskih grupa (medicina, stomatologija, farmacija, zdravstvena nega), a sprovedeno je putem anonimne ankete. Uspeh studenata u njihovom naučnom radu je procenjivan u odnosu na njihove postignute rezultate na studijama. Jezička pismenost je procenjivana u odnosu na sposobnost studenata da koriste i razumeju naučne sadržaje na internetu na engleskom jeziku. Prosečna ocena znanja maternjeg jezika (koja je uključivala sve četiri jezičke veštine) je bila viša na studijskim grupama medicine, stomatologije i farmacije u odnosu na grupu studenata zdravstvene nege. Veština pisanja je bila različito procenjena na različitim grupama. Najviša prosečna ocena je dobijena na odseku medicine i farmacije, bila je znatno niža na odseku stomatologije, a najniža na odseku zdravstvene nege, što je i potvrđeno T testom. Veština govora je bila najbolja među studentima medicine, značajno niža među studentima stomatologije, a najniža među studentima zdravstvene nege, što predstavlja statistički značajan rezultat. Veoma visoka prosečna ocena za veštinu čitanja je dobijena na odseku medicine i farmacije; bila je značajno niža na odseku stomatologije, dok je na odseku zdravstvene nege bila najniža. Veština razumevanja je bila najbolja kod studenata medicine, značajno niža kod studenata stomatologije i farmacije a najniža među studentima zdravstvene nege, što predstavlja statistički značajan rezultat. Znanje engleskog jezika je u visokoj korelaciji sa korišćenjem naučnih medicinskih izvora putem interneta. Najviša korelacija je pronađena između veština govora i čitanja i korišćenjem interneta radi učenja (Pearson C=0,28 i C=0,35, p<0,01), za razliku od veštine pisanja koja nije pokazala značajnu korelaciju. Zadovoljstvo postignutim rezultatima na fakultetu je povezano samo sa sposobnošću usmenog izražavanja na maternjem jeziku (Pearson C=0,18, p,0.05). Zadovoljstvo studenata svojim naučnim i praktičnim znanjem je uglavnom bilo u vezi sa dobrim veštinama govora i čitanja na engleskom jeziku. Znanje stranog jezika ima veliki uticaj na korišćenje interneta. Studenti koji imaju dobro znanje engleskog jezika češće koriste internet izvore za svoj naučni rad i obrazovanje. Zbog toga je potrebno da se i nastavnici i studenti osposobe za adekvatno korišćenje interneta u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata.
Reference
*** (1996) Challenge for a new era: Nebraska K-12 foreign language frameworks 68509-4987. Lincoln, NE, USA: Nebraska Department of Education
*** (1999) Massachusetts foreign languages curriculum framework. Massachusetts: The Commonwealth of Massachusetts Department of Education
*** (2005) Foreign language in the elementary school. Berwyn, PA, USA: Tredyffrin/Easttown SD
Demaray, M.K., Ruffalo, S.L., Carlson, J., Busse, R.T., Olson, A.E., McManus, S.M., i dr. (1995) Social skills assessment: A comparative evaluation of six published rating scales. School Psychology Review, 24, str. 648-71
Lambert, W.E. (1963) Psychological approaches to the study of language, Part II: On the second language learning and bilingualism. Modern Language Journal, 14, str. 114-21
Lee, L. Using internet to enhance foreign. u: Language Teaching and Learning, The University of New Hampshire, Available at http://www.unh.edu/spanish/lina/internet1.html
Mallikarjun, B. (2001) Language(s) in the school curriculum: Challenges of the new millennium. Language in India, 1, str. 4-6
Milosavljević, N., Spasić, D., Đinđić, B., Višnjić, A. (2007) Značaj poznavanja stranih jezika za socio-ekonomsku adaptaciju studentske populacije - karakteristike jezičke pismenosti kod različitih studijskih grupa na medicinskom fakultetu. Acta medica Medianae, vol. 46, br. 1, str. 5-10
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka