Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 136, br. 7-8, str. 441-444
Uticaj poznavanja engleskog jezika na medicinsko obrazovanje studenata
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Srbija

e-adresanatasa@medfak.ni.ac.yu
Ključne reči: pismenost; podučavanje stranog jezika; medicinsko obrazovanje
Sažetak
Uvod Studentima medicine je neophodno znanje engleskog jezika ne samo zato što je engleski jezik danas sredstvo podučavanja i učenja, već i sredstvo njihovog istraživačkog rada. Cilj rada Cilj rada je bio da se utvrdi značaj engleskog jezika za medicinsko obrazovanje studenata. Metod rada Istraživanje je obuhvatilo 312 studenata svih godina i odseka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu tokom 2006. godine, a izvedeno je primenom upitnika. Rezultati Prosečne vrednosti za veštinu pisanja bile su 4,4±0,6, a za veštinu govora 4,2±0,6, pri čemu su one bile značajno niže kod studenata Odseka za zdravstvenu negu. Prosečna vrednost poznavanja stranog jezika prema veštinama bila je: 3,16±1,9 za pisanje, 3,27±1,1 za govor, 3,4±1,0 za čitanje i 3,85±1,1 za razumevanje. Kod studenata Odseka za zdravstvenu negu zabeležene su značajno niže ocene nego kod studenata ostalih odseka. Dobijeni rezultati su upoređeni kako bi se odredio odnos između veštine pisanja i govora na maternjem i stranom jeziku. Odnos između veštine pisanja i govora na engleskom jeziku bio je veoma visok (Pirsonov koeficijent 0,641; p<0,01), a na maternjem značajno niži (Pirsonov koeficijent 0,44; p<0,01). Zaključak Studenata koji su zadovoljni svojim ekonomskim statusom bilo je 55%, a društvenim statusom 79%. Veština pisanja i govora na maternjem jeziku i na stranom jeziku pozitivno je povezana sa zadovoljstvom društvenim i ekonomskim statusom, dok je zadovoljstvo postignutim rezultatima na fakultetu bilo povezano samo s veštinom usmenog izražavanja na maternjem jeziku. Zadovoljstvo studenata svojim društvenim i ekonomskim statusom je uglavnom bilo povezano s veštinom govora na engleskom jeziku, što ukazuje na činjenicu da je dobro znanje engleskog jezika od velikog uticaja na status pojedinca u društvu.
Reference
Demaray, M.K., Ruffalo, S.L., Carlson, J., Busse, R.T., Olson, A.E., McManus, S.M., i dr. (1995) Social skills assessment: A comparative evaluation of six published rating scales. School Psychology Review, 24, str. 648-71
Lambert, W.E. (1963) Psychological approaches to the study of language, Part II: On the second language learning and bilingualism. Modern Language Journal, 14, str. 114-21
Lepitit, D., Cichocki, W. (2002) Teaching languages to future health professionals: A needs assessment study. Modern Language Journal, 86(3): 384
Milosavljević, N., Spasić, D., Đinđić, B., Višnjić, A. (2007) Značaj poznavanja stranih jezika za socio-ekonomsku adaptaciju studentske populacije - karakteristike jezičke pismenosti kod različitih studijskih grupa na medicinskom fakultetu. Acta medica Medianae, vol. 46, br. 1, str. 5-10
Minicucci, C. (1996) Learning science and English: How school reform advances scientific learning for limited English proficient middle school students. Sacramento, California: Minicucci Associates, Educational practice report 17
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prilog
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka