Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 242  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2020, vol. 62, br. 1, str. 138-156
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 18/05/2020
doi: 10.5937/bezbednost2001138K
Upotreba društvenih medija u pobunjeničke i protivpobunjeničke svrhe
aUniverzitet odbrane, Beograd
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za odnose sa javnošću, Beograd + Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresa: bojank.kuzma@gmail.com

Sažetak

Internet je, kao alat za povezivanje ljudi, širenje znanja ili zabavu, postao platforma za razvoj nove vrste medija obuhvaćenih sintagmom "društveni mediji". U odnosu na tradicionalne medije kao što su televizija, radio i novine, koji nude jednosmernu komunikaciju, društveni mediji su svima omogućili dvosmernu komunikaciju. Pojedinac je postao stvaralac sadržaja, čime su upravo društveni mediji doprineli slabljenju moći države u 21. veku. Takođe, postali su jedan od političkih instrumenata, naglasili su i uvećali moć pojedinca, izbrisali granice i omogućili da moderna pobunjeništva čiji razlozi ili motivi prevazilaze granice države u kojoj se dešavaju duže traju. Pored komunikacije kao osnovne namene, korišćenje društvenih medija je pobunjenicima olakšalo i omogućilo koordinaciju svojih političkih, vojnih, socijalnih i drugih aktivnosti koje primenjuju u suprotstavljanju vlastima. Dodatno, ovi mediji čine dostupnim i korisna znanja, kao što su načini širenja ideologije, taktika upotrebe naoružanja, način regrutacije boraca i slično, čime se doprinosi razvoju pobunjeničkih pokreta. Cilj ovog rada je da se identifikuju karakteristike koje društvene medije čine pogodnim za primenu u pobunjeništvu, a zatim analizira upotreba društvenih medija od strane pobunjenika, s jedne strane, i država, s druge strane, kako bi se zaključilo čijim aktivnostima trenutno više doprinose (snagama pobunjeničkih pokreta ili snagama države).

Ključne reči

mediji; društveni mediji; internet; pobuna; protivpobunjeništvo

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Benson D. (2014). Why the Internet is not increasing terorism, in Security Studies, Routledge, New York, p. 293-328.
Blagojević S. et al. (2015). Politika odnosa sa javnošću u sistemu odbrane, Vojno delo god. 2015, br. 5, str. 133-145.
Boz M., Unal D. (2011). Successful promotion strategy in destination tourism marketing through social media in Siparunton international Journal of Interdisciplinary Research, p. 453-457.
Conway M. (2006). Terrorist use of the internet and fighting back, conference paper in Information&Security, Dublin.
Cronin A. (2013). How global communications are changing the character of war. Whitehead journal of diplomacy and international relations, Winter/Spring: 25-39.
Evans J. (2008). Electronic Publication and the Narrowing of Science and Scholarship. Science, 321(5887): 395-399.
Jacobson M. (2010). Terrorist financing and the Internet. Studies in Confict & Terrorism, The Washington Institute for Near East Policy, Washington, 33(4): p 353-363.
Jytte K. (2014). Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq. Studies in Conflict & Terrorism, Routledge Taylor & Francis Group, Masachusets, USA, 38: p. 1-22.
Kuzmanović B., Terzić M. (2015). Savremeni politički kriminal - Hezbolah analiza stanja. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta - analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenje, Tara, 26-29. maj 2015. Kriminalističko-policijska akademija, Fondacija Hans Zajdel: 63-70.
Kuzmanović B., et al. (2016). Moderno pobunjeništvo - Islamska država. Vojno delo, 68(2): 277-289.
Kuzmanović B., Kovač M. (2018). Implikacije kurdskog nacionalnog pitanja na situaciju u Turskoj. Vojno delo, 70(2): 113-134.
Lieberman A. (2017). Terrorism, the Internet, and Propaganda: A Deadly Combination, Journal of national security law and policy, Syracuse University, Georgetown, 9: 95-124.
Lister M. et al. (2009). New Media: a critical introduction, Routledge, New York.
Mangold G., Faulds D. (2009). Social media The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons Elsevier, Indiana, p. 357-365.
Metz S. (2012). The Internet, New Media, and the Evolution of Insurgency. Army War College publication, PA, USA. p. 80-90.
Milašinović S. et al. (2013). Politika, mediji, bezbednost. Kriminalističko policijska akademija, Beograd.
Nye J. (2006). Kako razumevati međunarodne sukobe - uvod u teoriju i istoriju. Stubovi kulture, Beograd.
Palmer A., Lewis K. N. (2009). An experiential, social network based approach to direct marketing. Direct Marketing: An International Journal, Emerald Publishing Limited, Bingley United Kingdom, Vol. 3 Issue: 3, p. 162-176.
Ratković B. et al. (1981). Vojni leksikon. Vojnoizdavački zavod, Beograd.
Richard B. (2014). The Islamic State, The Soufan group, New York.
Salem A. et al. (2008). Multimedia Content Coding and Analysis: Unraveling the Content of Jihadi Extremist Groups Videos. Studies in Conflict & Terrorism, Routledge, Taylor & Francis Group, Masachusets, USA. p. 605-626.
Stojanović Lj., Blagojević S. (2015). Odnosi s javnošću u funkciji sistema bezbednosti kao bitnog činioca političkog sistema, Megatrend revija, vol 12, br. 3, str. 343-358.
Strom K. et al. (2010). Building on Clues: Examining Successes and Failures in Detecting U.S. Terrorist Plots 1999-2009, Research Triangle Park, NC: Insitute for Homeland Security Solutions.
Talijan M. et al. (2016). Osnove za kreiranje i razvoj strategije i efikasne reakcije države i međunarodne zajednice na terorizam i oružanu pobunu. Zbornik radova sa naučnog skupa "Srbija i strategijska raskrišća" (ISIKS-2016), Medija centar Odbrana: 543-561
Izveštaj komisije za ispitivanje terorističkih napada na SAD 11. 9. 2001. Dostupno na: http://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/staff_statement_11.pdf. Pristupljeno 18. 10. 2019
Podaci o Internetu, korisnicima i statistici upotrebe interneta kod nas su preuzeti sa sajta Republičkog zavoda za statistiku iz studije Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2019. Dostupno na sajtu https://www.stat.gov.rs, pristupljeno 20. 1. 2020.