Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 3 od 22  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2018, vol. 11, br. 2, str. 1-18

vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/10/2018
doi: 10.5937/etp1802001D
Creative Commons License 4.0
Uticaj prethodnog i budućeg obrazovanja menadžera na poslovne promene u preduzećima
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost, Beograd
cVisoka škola akademskih studija 'Dositej', Beograd

e-adresa: dragan.doljanica@mef.edu.rs, oliver.momcilovic@fsom.edu.rs, pecic_milutin@yahoo.com

Sažetak

Problemu uticaja prethodnog i budućeg obrazovanja menadžera, na brzinu uvođenja poslovnih promena u privrednim subjektima u Republici Srbiji, do skoro, nije bila dovoljno posvećena pažnja. Rad je nastao kao rezultat naučnih istraživanja koje je sproveo autor Dragan Doljanica u okviru rada na doktorskoj disertaciji - 'Uticaj kvalifikacionih faktora menadžera na poslovne promene u privrednim subjektima'. U ovom istraživanju se govori o mogućim matematičkim projekcijama i rešenjima, a koja su potkrepljena obimnim statističkim empirijskim istraživanjem iz oblasti obrazovanja i menadžmenta.

Ključne reči

prethodno i buduće obrazovanje; brzina uvođenja poslovnih promena; menadžeri; privredni subjekti

Reference

Doljanica, D. (2018) Uticaj kvalifikacionih faktora menadžera na poslovne promene u privrednim subjektima. Beograd: Fakultet za menadžment, ekonomiju i finansije, Doktorska disertacija
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2008) The Execution Premium. Boston, USA: Harvard Business School Press, pp. 132
Kotter, J.P. (2012) Accelerate Change. Boston. USA: Harvard Business Review Press, pp. 18
Kottler, J.P. (1996) Leading Change. Boston, USA: Harvard Business School Press, ISBN 0875847471
Mašić, B. (2006) Novi koncepti i pristupi liderstvu - kuda ide teorija liderstva?. u: Zbornik radova Liderstvo u teoriji i praksi, Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci - Ekonomski fakultet, str. 31
Ristić, D. (2008) Upravljanje promenama. Novi Sad: Fakultet za menadžment. Cekom Books
Sajfret, Z., Adamović, Ž., Bešić, C. (2005) Menadžment znanja. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Thompson, C. (1992) Chic, What a Great Idea!. USA: Harper Perennial, pp. 15, First Edition edition
Vemić-Đurković, J., Marić, R., Đurković, T. (2011) Analiza razvoja menadžerske karijere u Srbiji. Industrija, vol. 39, br. 4, str. 193-208