Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 10 od 22  
Back povratak na rezultate
Oditor
2015, br. 10, str. 10-16
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 26/06/2018
doi: 10.5937/Oditor1510010G
Istorijski aspekti razvoja tržišta kapitala i koorporativnog upravljanja
aVisoka škola za menadzment i ekonomiju, Kragujevac
bBeogradska poslovna škola, Beograd

Sažetak

Korporativno upravljanje opisuje agencijski problem koji nastaje odvajanjem vlasništva od kontrole u modernoj korporaciji i predstavlja veliki trošak za akcionare. Agencijski problem se reguliše pravnom zaštitom malih akcionara, uspostavljanjem funkcije odbora direktora kao nadzornog organa koji kontroliše menadžere i aktivnim tržištem za korporativnu kontrolu (neprijateljsko preuzimanje). Ove mehanizme reguliše regulativa hartija od vrednosti (na saveznom nivou), korporativni zakoni (na državnom nivou), i korporativni statuti, ugovore odredbe i druga pravila (na nivou firmi). Ove regulative, zakoni i odredbe zapravo definišu raspodelu moći između akcionara i menadžera. Ovakve tehnike odbrane od preuzimanja mogu biti od koristi za akcionare, ukoliko ih menadžeri koriste da bi ojačali pregovaračku moć i povećali prodajnu cenu firme. Međutim, ukoliko ih menadžeri koriste radi očuvanja sopstvenih pozicija i ostvarenje ličnih interesa, odredbe ne doprinose ostvarenju interesa akcionara.

Ključne reči

Reference

Berglof, E., Claessens, S. (2004) Corporate Governance and Enforcement. World Bank Policy Research, Working Paper, 5-27; 3409
Claessens, S., Simeon, D., Joseph, F., Larry, L. (1999) Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asia. World Bank, Working Paper, No. 158, 46-73
Dragojević, D., Vignjević-Đorđević, N. (2010) Menadžment i budžetska revizija u javnom sektoru. u: 12. međunarodni naučni simpozijum Symorg, Zlatibor, 86-97
Dragojević, D., Vignjević-Đorđević, N. (2010) Menadžment i budžetska revizija u javnom sektoru. Menadžment, Volume 2, 23-31
Dyck, A. (2000) Privatization and corporate governance: Principles, evidence and future challenge. Boston: Harvard Business School
la Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2003) Investitor protection: Origins, consequences, reform. National Bureau of Economic Research, Working paper 7428, 101-123
la Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2001) Investor protection and corporate valuation. Harvard University, Working Paper
la Porta, R., de Silanes, L.R., Shleifer, F., Vishny, R. (2000) Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, Vol. 58
la Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R. (2000) Investor protection and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58(1-2): 3-27
Megginson, L., William, M., Netter, S., Chahyadi, S. (2006) Size and Impact of Privatisation - A Survey of Empirical Studies. Journal for Institutional Comparisons, Volume 3, (1), 48-62
Pistor, K., Martin, R., Gelfer, S. (2004) Law and finance in transition economies. European Bank for Reconstruction and Development, Working paper No. 49, 2004, 171-213
Porta, R.L., Lopez-de-Silane, F., Shleifer, A., Vishny, R. (1996) Law and Finance. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research
Sheshinski, E., Lopez-Calva, F. (1999) Privatization and its benefits: Theogu and evidence. Harvard Institute for International Development, Paper 698, 1999, 54-71
Shileifer, A., Vishny, W., Robert, A. (1996) Survey of corporate governance. National Bureau of Economic Research, Working Paper 5554, 1996, 37-63
Shleifer, A., Johnson, S. (2004) Privatization and corporate governance. MIT
Stiglitz, J. (1997) Information and the change in the paradigm in economics. New York: Columbia Business School
Vignjević-Đorđević, N. (2009) Korporativno upravljanje i regulativa u funkciji razvoja javne svojine, konkurentnosti i transparentnosti tržišta. u: Kopaonik biznis forum - Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize: nekonvencionalne inicijative, Kopaonik, 235-246
Vignjević-Đorđević, N. (2009) Korporativno upravljanje u osiguravajućim kompanijama i uticaj na lidersku poziciju. u: XVI naučni skup sa međunarodnim učešćem - Zemlje Zapadnog Balkana na putu ka EU, Palić, 13-18
Vignjević-Đorđević, N. (2010) Državna regulativa i korporativno upravljanje - makroekonomski aspekti konkurentnosti i transparentnosti finansijskog tržišta. Revizor, br 51, 17-25
Vignjević-Đorđević, N., Radević, B. (2011) Javno upravljanje i kvalitet korporativnog upravljanja - međunarodna i domaća iskustva. u: Treća naučna konferencija Lemima, Novi Sad, 183-191