Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 51, br. 3, str. 173-189
Uloga i značaj mentorskog rada na policijskim visokoškolskim ustanovama
Policijska akademija, Beograd
Sažetak
Potreba je svakog mladog čoveka da se na putu svog profesionalnog razvoja usavršava, potvrđuje i koriguje od strane iskusnog kolege koji za njega predstavlja autoritet u svakom pogledu. Mentorski rad je vrlo važan i danas veoma rasprostranjen vid stručnog rada nastavnika i zaposlenih uopšte. Cilj ovog rada je da se počev od svih značenja pojma mentor ispita potreba za postojanjem mentora i u kojoj formi. S tim u vezi, posebna pažnja posvećena je pitanju mentorstva i njegovom značaju u odnosu na kvalitet nastavnog procesa u policijskom obrazovanju. Potenciran je značaj mentorskog rada sa studentima s obzirom na svetsku praksu u mentorskom radu, sa posebnim osvrtom na dosadašnju praksu u oblasti mentorstva na policijskim obrazovnim ustanovama u Srbiji. Takođe, u radu su date i preporuke za unapređenje mentorskog rada u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa.
Reference
*** (2005) Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 76
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72
*** (2002) Ilustrovani Oxford engleski rečnik. Novi Sad: Mladinska knjiga Nova, prevod dela Illustrated Oxford Dictionary
Allen, T., Eby, L., OBrien, K., Lentz, E. (2008) The state of mentoring research: A qualitative review of current research methods and future research implications. Journal of Vocational Behavior
Bozionelos, N. (2004) Mentoring provided: Relation to mentors career success, personality, and mentoring received. Journal of Vocational Behavior
Eby, L., Lockwood, A., Butts, M. (2006) Perceived support for mentoring: A multiple perspectives approach. Journal of Vocational Behavior
Eby, L., Allen, T., Evans, S., Thomas, N., DuBois, D. (2008) Does mentoring matter?, A multidisciplinary meta-analysis comparing mentored and non-mentored individuals. Journal of Vocational Behavior
Galić, M.B. (2006) Mentorstvo ili 'ment(oranje)'. Fizička kultura, vol. 60, br. 1, str. 59-67
Gentry, W., Weber, T., Sadri, G. (2008) Examining career-related mentoring and managerial performance across cultures: A multilevel analysis. Journal of Vocational Behavior
Hobson, A., Ashby, P., Malderez, A., Tomlinson, P. (2009) Mentoring beginning teachers: What we know and what we don't. u: Teaching and Teacher Education
Holmes, J. (2005) Leadership talk: How do leaders 'do mentoring', and is gender relevant?. Journal of Pragmatics
Klajn, I.H., Šipka, M. (2006) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Kravarušić, V. (2005) Mogući vid profesionalnog usavršavanja nastavnika srednjih stručnih škola. Nastava i vaspitanje, vol. 54, br. 4-5, str. 464-482
Milić, N. (2009) Obuka policajca pripravnika. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 355-369
Radovanović, R., Dapčević-Marković, L. (2007) Visoko policijsko obrazovanje u Srbiji − stanje i nivo usklađenosti sa evropskim standardima. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 2, str. 147-168
Richard, O., Ismail, K., Bhuian, S., Taylor, E. (2009) Mentoring in supervisor-subordinate dyads: Antecedents, consequences, and test of a mediation model of mentorship. Journal of Business Research
Ristović, S. (2004) Zbirka propisa i drugih akata koji se primenjuju u VŠUP-u. Beograd: Viša škola unurtašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2010.

Povezani članci

Vojno delo (2010)
Međunarodne krize
Zorić Milanko

Inovacije u nastavi (2009)
Mali pojmovnik gramatičkih i lingvističkih termina
Radović-Tešić Milica

Baština (2007)
Kosovski aganlija
Zarković Vesna

prikaži sve [14]