Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 7 od 101  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 73, br. 5, str. 645-649
Karakteristike merenja protoka mase materijala na transportnim trakama
aUniverzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

e-adresasnezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs
Ključne reči: transportna traka; vaga; protok mase; merenje; tačnost
Sažetak
S obzirom na tehnološku važnost i kompleksnost merenja velikih količina materijala na površinskim kopovima, ubrzani industrijski razvoj nameće potrebu za stalnim usavršavanjem postojećih mernih metoda i uređaja. Posebnu klasu vaga za kontinualno merenje mase materijala u pokretu predstavljaju vage na traci, ugrađene u mehanički sistem tračnog transportera. U ovom radu predstavljeni su neke od metoda povećanja tačnosti kontinualnog merenja mase u realnim uslovima, primenom vaga na tranportnim trakama.
Reference
Aleksandrović, S., Jović, M. (2011) Testing and calibration of continuously operating belt weighers. Przegląd Elektrotechniczny, Vol. 2011, No. 7, pp. 276-279
Aleksandrović, S., Jović, M. (2011) Analysis of Belt Weigher Accuracy Limiting Factors. International Journal of Coal Preparation and Utilization, 31(5): 223-241
Borović, P., Kolonja, B. (1993) Protokometri tereta na transporterima sa trakom i opravdanost njihove primene. u: 2nd International Conference on Mine Hauling and Hoisting, 8-9 November, Belgrade, Serbia, Proc, pp. 1-9
Kovačević, D., Škundrić, S., Dimitrijević, B., Mikićič, S. (1997) Strain gauge based load cells with the possibility of creep error correction. Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, Vol. 10, No. 1, pp. 1-18
Schenck Process (2000) Intecont plus: Measuring and a evaluation system for belt weighers, solid flow meters and mass flow meters. Darmstadt, Germany
Schenck Process (2002) Measuring and process systems: Load cells and load application elements projecting installation service. Darmstadt, Germany
Škundrić, S., Kovačević, D. (1995) Elektromehaničke vage. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1805645A
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci