Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 146, br. 11-12, str. 685-688
Paraliza facijalnog živca kao prvi znak metastaze karcinoma dojke u temporalnoj kosti
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Klinički centar Srbije, Klinika za ORL i MFH, Beograd

e-adresamfolic@yahoo.com
Sažetak
Uvod Paraliza facijalnog živca može nastati usled raznih faktora, ali je etiologija u većini slučajeva idiopatska. Metastaza u temporalnoj kosti se javlja izuzetno retko, ali treba posumnjati na nju kao uzrok facijalne paralize u slučajevima kada su isključeni kongenitalni poremećaji, zapaljenska oboljenja, infekcije ili povrede. Cilj ovog rada je bio da prikažemo neobičan slučaj paralize facijalnog živca kao prvog znaka metastaze karcinoma dojke u temporalnoj kosti i diskutujemo o dijagnostičkim zamkama. Prikaz bolesnika Sedamdesetogodišnja bolesnica je ispoljila perifernu paralizu facijalnog živca i žalila se na intenzivan bol uva, oslabljen sluh i vrtoglavicu. Lečena je kortikosteroidnom terapijom šest meseci ranije zbog periferne facijalne paralize sa potpunim neurološkim oporavkom. Kompjuterizovana tomografija je pokazala osteolitičnu leziju desne temporalne kosti sa propagacijom u parijetalnu kost i u meka tkiva. Dodatna ispitivanja su dokazala postojanje duktalnog karcinoma dojke sa osteolizom rebara i kičmenih pršljenova. Bolesnica je preminula posle četiri meseca uprkos sprovedenoj hemioterapiji. Zaključak Metastaza karcinoma dojke u temporalnoj kosti je vrlo retka i ima lošu prognozu. Njeno postojanje bi trebalo isključiti kod starijih, sa podacima o prethodnom malignitetu ili bez njih, a naročito u slučajevima periferne paralize facijalnog živca koji ne reaguje na terapiju.
Reference
Berlinger, N.T., Koutroupas, S., Adams, G., Maisel, R. (1980) Patterns of involvement of the temporal bone in metastatic and systemic malignancy. Laryngoscope, 90(4): 619-627
Caglar, M., Kupik, O., Karabulut, E., Høilund-Carlsen, P.F. (2016) Detection of bone metastases in breast cancer patients in the PET/CT era: Do we still need the bone scan?. Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (English Edition), 35(1): 3-11
Catalano, O.A., Nicolai, E., Rosen, B.R., Luongo, A., Catalano, M., Iannace, C., Guimaraes, A., Vangel, M.G., Mahmood, U., Soricelli, A., Salvatore, M. (2015) Comparison of CE-FDG-PET/CT with CE-FDG-PET/MR in the evaluation of osseous metastases in breast cancer patients. British Journal of Cancer, 112(9): 1452-1460
Cumberworth, V.L., Friedmann, I., Glover, G.W. (1994) Late metastasis of breast carcinoma to the external auditory canal. Journal of Laryngology & Otology, 108(09): 808
Djeric, D., Boricic, I., Tomanovic, N., Cvorovic, L., Blazic, S., Folic, M., Djoric, I. (2017) The facial palsy as first symptom of the temporal bone lung cancer metastasis. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 83(6): 720-722
Gloria-Cruz, T.I., Schachern, P.A., Paparella, M.M., Adams, G.L., Fulton, S.E. (2000) Metastases to Temporal Bones From Primary Nonsystemic Malignant Neoplasms. Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 126(2): 209
Lan, M.Y., Shiao, A.S., Li, W.Y. (2004) Facial paralysis caused by metastasis of breast carcinoma to the temporal bone. J Chin Med Assoc, 67(11): 587-90
Maddox, H. E. (1967) Metastatic Tumors of the Temporal Bone. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 76(1): 149-165
Nelson, E.G., Hinojosa, R. (1991) Histopathology of Metastatic Temporal Bone Tumors. Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 117(2): 189-193
Saito, H., Chinzei, K., Furuta, M. (1987) Pathological Features of Peripheral Facial Paralysis Caused by Malignant Tumour. Acta Oto-Laryngologica, 104(sup446): 165-171
Schuknecht, H.F., Allam, A.F., Murakami, Y. (1968) Pathology of Secondary Malignant Tumors of the Temporal Bone. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 77(1): 5-22
Streitmann, M.J., Sismanis, A. (1996) Metastatic carcinoma of the temporal bone. Am J Otol, 17(5): 780-3
Suryanarayanan, R., Dezso, A., Ramsden, R.T., Gillespie, J.E. (2005) Metastatic carcinoma mimicking a facial nerve schwannoma: the role of computerized tomography in diagnosis. Journal of Laryngology & Otology, 119(12): 1010
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/SARH180110027F
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2019.

Povezani članci

Acta fac medic Naissensis (2000)
Rezultati hirurškog tretmana karcinoma temporalne kosti
Stanković Milan