Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 31  
Back povratak na rezultate
Info M
2016, vol. 15, br. 59, str. 44-50
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/01/2017
Metodološki postupak uvođenja ERP sistema u velikim preduzećima
aBritish American Tobacco B.V., The Netherlands
bSouth Stream B.V., The Netherlands
cVisoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

e-adresa: aleksandra.dacic@gmail.com, ivan.pilcevic@gmail.com, brodic@gmail.com

Sažetak

U rastućoj globalnoj ekonomiji korišćenje i integracija informacija i komunikacija u poslovanju dovelo je do globalizacije tržišta i revolucionarne promene odnosa u samoj organizaciji i između organizacija i individualaca. Kako bi odgovorila na ove izazove, velika preduzeća moraju da budu više efikasna i fleksibilna i da postanu istinski globalna preduzeća, a ne samo skup jedinica sa lokalnim razmišljanjima i delovanjima. Zato se velika preduzeća transformišu kroz implementaciju standardizovanog poslovnog operativnog modela i centralnog ERP sistema u stotinama poslovnih jedinica. Glavni cilj ovog rada je da predstavi i objasni metodu uvođenja centralnog ERP sistema u velikom globalnom preduzeću. Izuzetnost primene ove metode ogleda se u efikasnom postupku za složeno i obimno uvođenje centralnih sistema. Poređenja radi, primenom predložene metode ERP sistem je uveden u preko dvesta poslovnih jedinica za samo tri godine, dok su slične inicijative u drugim globalnim preduzećima koja se bave proizvodnjom i prodajom robe široke potrošnje, ili propale u pokušaju, ili su implementirane u svega desetak zemalja godišnje. Ovom implementacijom postavljeni su novi standardi koji će se od sada primenjivati kao 'best practice'.

Ključne reči

metoda; globalna transformacija; standardizacija; implementacija; ERP