Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 4 od 31  
Back povratak na rezultate
Građevinski materijali i konstrukcije
2015, vol. 58, br. 3, str. 37-52
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/11/2015
doi: 10.5937/grmk1503037d
Višekriterijumsko vrednovanje i izbor prozora
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: dramina@uns.ac.rs, mirjana.laban@core-ns.org

Projekat

Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u srbiji (MPNTR - 36017)

Sažetak

Izbor prozora koji objedinjuje i ispunjava zahteve korisnika zgrade, projektanta i izvođača radova, podrazumeva višekriterijumsku analizu. U radu je prikazana metodologija višekriterkriterijumskog odlučivanja, kojom se dolazi do najpovoljnije varijante (tipa prozora). Definisan je model optimizacije sa sedam kriterijumskih funkcija i izabrana adekvatna metoda optimizacije. Metodologija je potvrđena na primeru izbora jedne od osam varijanti prozora. Usvojena metoda, izborom težinskih koeficijenata, donosiocu odluka predlaže više različitih izlaznih rezultata i pruža mogućnost usvajanja konačnog (optimalnog) rešenja, usklađenog sa ciljem optimizacije.

Ključne reči

Reference

*** (1985) Normativi i standardi rada u građevinarstvu. Beograd: Građevinska knjiga
*** (2011) Standard SRPS EN ISO 14351-1 Prozori i vrata, standard za proizvod karakteristike i preformanse. Institut za standardizaciju Srbije, deo 1
*** (2008) Standard SRPS EN ISO 10077-1 Toplotne performanse prozora, vrata i kapaka - proračun koeficijenata prolaza toplote - opšte. Institut za standardizaciju Srbije, deo 1
*** (2013) Standard SRPS EN ISO 10077-2 Toplotne performanse prozora, vrata i kapaka - proračun koeficijenata prolaza toplote - numerička metoda za okvir. Institut za standardizaciju Srbije, deo 2
*** (2005) Standardi SRPS ISO 140 Akustika - merenje zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata. Institut za standardizaciju Srbije
*** (1980) Zbirka tehničkih propisa, tehničkih uslova, mera i normativa u građevinarstvu 2. Beograd: Građevinska knjiga
*** (2011) Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada. Sl. glasnik RS, br. 61
Harmati, N., Folić, R., Magyar, Z. (2015) Energy performance modelling and heat recovery unit efficiency assessment of an office building. Thermal Science, http://thermalscience.vinca.rs/online-first/1363
Mitrović, R. (2010) Energy Efficiency and Glass Technology Used in Architectural Design. Materijali i konstrukcije, vol. 53, br. 3, str. 44-53
Opricović, S. (1992) Optimizacija sistema. Beograd: Građevinski fakultet
Opricović, S. (1998) Višekriterijumska optimizacija sistema u građevinarstvu. Beograd: Građevinski fakultet
Štromar, Ž., Zagorec, M. (2009) Tehnički uvjeti, odabir i ispitivanje prozora prije ugradnje. Građevinar, 12 (1153-1161); 61