Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 31  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2012, vol. 46, br. 3, str. 461-485
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 22/03/2013
doi: 10.5937/socpreg1203461C
Metoda i praksa - praktične konsekvence metodološkog/metodoloških stanovišta
Institut društvenih nauka, Beograd

Sažetak

U ovom radu analizira se studija Čekajući kapitalizam Mladena Lazića. Pažnja se posvećuje prvom delu ove studije u kojemu je autor specifikovao teorijske osnove sopstvenog istraživanja, odnosno sopstvenu metodološku poziciju. Tu metodološku poziciju ovaj rad ispituje obzirom na njene eventualne praktične konsekvense, te u njoj prepoznaje dva elementa. Prvi element proizlazi iz tzv. istorijsko-relacionog metoda kojim se autor koristi u maniru francuske 'škole anala' koja proučava procese dugog trajanja, dok drugi proizlazi iz (neo)marksističkog raspolaganja pojmom klase i klasnog delanja. Nakon ispitivanja ovih dvaju elemenata Lazićeve metodološke pozicije zaključuje se da iz njih proizlaze različite praktične konsekvense u pogledu pristupa društvenim promenama, budući da je metoda neodvojiva od prakse, u smislu da je teorija fundirana praktičnim habitusom svoga autora. Iz istorijsko-relacionog metoda proizlazi favorizovanje evoluitivnih društvenih promena, te je ovo metodološko stanovište kompatibilno sa socijaldemokratskim gradualnim pristupom, dok iz (neo)marksističkog raspolaganja pojmom klase proizlazi teza sa potencijalno revolucionarnim konsekvensama. Stoga će biti moguća i različita čitanja ove Lazićeve studije, posebno u delu koji govori o 'nastanku novih klasnih odnosa u Srbiji' i o 'čekanju kapitalizma' kao sredstva emancipacije srpskog društva od srpske države. Ambivalentnošću metodološkog obrasca koji se koristi, odnosno ambivalentnošću praktičnih konsekvensi koje proizlaze iz korištene metodologije/metodologija, studija Čekajući kapitalizam dala je povoda kako za umerena, tako i za radikalnija čitanja, shodno praktičnom habitusu samog čitaoca.

Ključne reči

metoda; praksa; istorijsko-relacioni metod; klasa; klasno delanje; evolucija; revolucija

Reference

Brodel, F. (1992) Spisi o istoriji. Beograd: Srpska književna zadruga
Burns, R.M., Rayment-Pickard, H. (2007) Philosophies of history, from enlightenment to postmodernity. Oxford: Blackwell
Cvetićanin, N. (2011) Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu. Beograd: Fondacija Fridrih Ebert, str. 117-131
Cvetićanin, N. (2008) Epoha s one strane levice i desnice - o levici, desnici i centru u političkom polju Evrope, o građanskom i antigrađanskom shvatanju politike, o postideološkoj politici u 21. veku. Beograd: Službeni glasnik
Cvetićanin, N. (2010) Proces konstituisanja političke i društvene elite u srpskom društvu - problem diskontinuiteta i 'fluktuirajućeg legitimiteta'. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 6, br. 3, str. 107-146
Etzioni-Halevy, E. (1993) The elite connection: Problems and potential of Western democracy. Cambridge, itd: Polity Press
Fire, F. (1990) O francuskoj revoluciji. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Foucault, M. (1991) A Foucault Reader. Harmondsworth: Penguin Books
Kursar, T. (2011) Epoha s one strane levice i desnice. u: Političke perspektive, I (2); 101-105
Lazić, M. (2011) Čekajući kapitalizam - nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik
Nedović, S. (2005) Država blagostanja - ideje i politika. Beograd: CESID
Tokvil, A.K.de (1994) Stari režim i revolucija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića