Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2008, br. 39, str. 111-120
Mikromehanička analiza loma kompozitnog materijala staklo-epoksid izloženog pritisnom opterećenju
aPolytechnic, Belgrade
bUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet

e-adresasasamarina@eunet.yu
Ključne reči: glass woven-epoxy composite; compression test; micromechanical analysis
Sažetak
U ovom radu je prikazana mikromehanička analiza loma kompozitnog materijala staklena tkanina-epoksid usled pritiskujućeg opterećenja u ravni. Otkrivanje i razumevanje nastanka prvih oštećenja u vidu mikroprslina i mikromehanizama njihovog daljeg širenja prilikom pritisnog opterećenja konstrukcije od kompozitnog materijala je od velikog značaja, jer za svaku posebnu primenu određuje njen vek trajanja. Ispitivano je pet različitih struktura kompozitnog materijala (površinske mase staklenog ojačanja 125, 170, 210, 550 i 880 g/m2 i orijentacije ojačanja 0°/90° i ±45°). Analiza dobijenih pritisnih svojstava je izvedena na osnovu ojačavajuće komponente. Mikromehanička analiza je izvedena na prelomnim površinama korišćenjem SEM, gde su uočeni modeli i mehanizmi nastanka loma usled pritiskujućeg opterećenja. Ovo saznanje predstavlja važan pokazatelj u proceni veka trajanja konstrukcije izvedene od ispitivanog materijala.
Reference
*** (1999) Annual book of ASTM Standards. Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials, Vol.15.03
*** (1981) ASTM D 3410, Standard Test Method for Compressive Properties of Unidirectional or Crossply Fiber-Resin Composites. u: Annual Book of ASTM Standards, Vol. 36
Agarwal, D., Broutman, L.J. (1990) Analysis and performance of fiber composites. New York, itd: Wiley
Okutan, B., Aslan, Z., Karakuzu, R. (2001) A study of the effects of various geometric parameters on the failure strength of pin-loaded woven glass-fiber reinforced epoxy laminate. Compos Sci. Technol., 61, str. 1491-7
Phillips, L.N. (1989) Design with advanced composite materials. London: Design Council
Schwarts, M.M. (1984) Composite materials: Handbook. New York: McGraw-Hill
Tarfaoui, M., Choukri, S., Neme, A. (2008) Effect of fibre orientation on mechanical properties of the laminated polymer composites subjected to out-of-plane high strain rate compressive loadings. Composites Science and Technology, 68(2): 477
Yagii, K., Lim, C.K., Okuyama, M., Tschoegl, N.W. (1975) Effect of pressure on the mechanical and ultimate properties of a glass bead filled elastomer. Avtomaticheskaya Svarka, p 289-295. Conf.: Interact Entre les Elastomeres et les Surf Solides, Int Colloq, Sep 24-26 1973, Obernai, Fr
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/APT0839111S
objavljen u SCIndeksu: 26.12.2008.