Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 3 od 18  
Back povratak na rezultate
IMK-14 - Istraživanje i razvoj
2019, vol. 25, br. 3, str. 75-79
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 10/06/2020
doi: 10.5937/IMK1903075P
Primena programskog paketa MATLAB za optimizaciju parametara obrade glodanjem
Akademija strukovnih studija Šumadija, Trstenik

e-adresa: zvonko.petrovic@vtmsts.edu.rs

Sažetak

Parametari režima obrade utiču na ukupnu cenu proizvodnje jednog proizvoda a samim tim i na ukupnu dobit preduzeća. U radu je prikazan izbor optimalnih parametara režima obrade glodanjem metodom Particle Swarm Optimization (PSO). Cilj optimizacije iskazan je preko funkcije cilja (funkcije optimizacije ili kriterijuma optimizacije) a metodom optimizacije PSO dobijeni su minimalni troškovi obradnog procesa. Funkciju optimizacije predstavljena je i grafički radi jasnije analize u kom području se nalaze vrednosti režima obrade koji daju minimalne troškove obradnog procesa.

Ključne reči

Reference

Kennedy, J., Eberhart, R. (1995) Particle swarm optimization. u: Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks, IEEE, 1942-1948
Lukić, Lj. (2008) Fleksibilni tehnološki sistemi. Kraljevo: Mašinski fakultet Kraljevo
Mecanin, V. (1996) Optimizacija obradnih procesa u mašinogradnji. Kraljevo: Mašinski fakultet Kraljevo
Shi, Y., Eberhart, R. (1998) A modified particle swarm optimizer. u: IEEE International Conference on Evolutionary Computation Proceedings, IEEE, 69-73
Stanić, J. (1983) Uvod u teoriju tehnoekonomske optimizacije procesa. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet