Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 1, str. 135-146
Komunikacioni aspekt savremene nastave iz ugla učenika i nastavnika osnovnih škola pogranične opštine Bosilegrad
aUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet
bnema
Projekat:
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Ključne reči: komunikacioni aspekt; savremena nastava; učenik; nastavnik; osnovna škola
Sažetak
Savremeni nastavu danas, više nego ranije, značajno određuje komunikacioni proces koji se u njemu ostvaruje. Svojim osobenostima i razvojnim nivoom komunikacija utiče na ostvarivanje ciljeva i zadataka vaspino-obrazovnog rada u nastavi i suštinski određuje njen kvalitet i efikasnost. Specifičnosti koje proizilaze iz neposrednog društvenog konteksta nameću nastavnoj komunikaciji pojedine odlike koje mogu u većoj ili manjoj meri determinisati njenu ulogu u nastavi. Iz ovih razloga u radu je teorijsko-empirijskim pristupom predstavljen komunikacioni aspekt savremene nastave iz ugla njenih glavnih aktera: nastavnika i učenika. Posebna vrednost rada proizilazi iz činjenice da je empirijsko istraživanje izvršeno na teritoriji jugoistočnog pograničja Srbije, opštini Bosilegrad koju karakteriše dvojezičnost, odnosno službena upotreba ćiriličnih pisama srpskog i bugarskog jezika. Utvrđeni rezultati ukazuju na razvijenu svest o ulozi i značaju komunikacije za obezbeđivanje efikasnosti nastave ali i značajne razlike u stavovima aktera s obzirom na analizirane varijable. Utvrđeni rezultati nedvosmisleno ukazuju na neophodnost pedagoške intervencije u smislu njenog unapređivanja i pravilnijeg i usklađenijeg sagledavanja ovog značajnog problema.
Reference
Bratanić, M. (2002) Paradoks odgoj. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naknada
Bratanić, M. (1990) Mikropedagogija - interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. Zagreb: Školska knjiga
Ivanek, P., Mikić, B., Karabašić, J. (2012) Razredna klima kao faktor sukoba u komunikaciji između nastavnika i učenika. Sportske nauke i zdravlje, 2(1); 65-74
Jovanović, M. (2009) O postojećoj komunikaciji u nastavi i o neophodnim promenama. Nastava i vaspitanje, vol. 58, br. 2, str. 201-215
Jovanović, M. (2009) Pedagoška komunikacija kao faktor efikasnosti nastave. Pedagoška stvarnost, vol. 55, br. 3-4, str. 368-382
Kovačević, P. (2012) Komunikacija i interakcija u nastavi matematike. Norma, vol. 17, br. 2, str. 171-192
Laketa, N. (1998) Učitelj - nastavnik - učenik. Užice: Učiteljski fakultet
Nelsen, Dž. (2001) Pozitivna disciplina. Čačak: Inter Gradex Trade
Nikolić, R. (2004) Mogućnosti savremene škole u razvijanju komunikativnih sposobnosti učenika. u: Komunikacija i mediji, Učiteljski fakultet u Jagodini, 191-198
Rot, N., Radonjić, S. (1992) Psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Skok, P. (2005) Učenik u savremenoj nastavi - jučer, danas, sutra. Lučko: Mentor
Suzić, (N. (2005) Pedagogija za XXI vijek. Banja Luka: TT Centar
Ševkušić-Mandić, S.G. (1992) Stil ponašanja učitelja i socijalno-emocionalna klima u odeljenju. Nastava i vaspitanje, vol. 41, br. 3, str. 290-302
Tubbs, S.L., Moss, S. (1977) Human Communication. New York: Random House
Zlatić, L., Marinković, S., Kundačina, M. (2013) Sadržaji o komunikacionoj kompetentnosti u obrazovanju učitelja i nastavnika. Nastava i vaspitanje, vol. 62, br. 4, str. 616-630
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1701135J
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2017.