Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2010, br. 24, str. 33-42
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 11/01/2011
Modeliranje monopolske moći preduzeća
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresa: ntrivic@ef.uns.ac.rs

Sažetak

Činjenica je da monopolska preduzeća imaju značajan udeo u većini nacionalnih, ali i u svetskoj privredi. Stoga i analize ovog tipa tržišta dobijaju na značaju, a inspiracija su i za ovu analizu. Reč je o mogućnosti merenja monopolske moći preduzeća. U praksi, menadžeri najčešće raspolažu ograničenim poznavanjem krive prosečnog i graničnog prihoda, pa ostaje otvoreno pitanje definisanja optimalnog nivoa proizvodnje i cene. Teorijski, ravnotežna cena i količina proizvoda monopoliste određeni su jednakošću graničnog prihoda i graničnog troška, pa je upravo ovaj uslov potrebno pretvoriti u grubo pravilo koje se može jednostavno primeniti u praksi. Monopolska i oligopolska preduzeća mogu uticati na cenu, to im omogućuje da uvećaju profit naplaćivanjem cene više od graničnog troška. Ta preduzeća imaju monopolsku moć, a potrebno je razmotriti odrednice monopolske moći, mogućnosti njenog merenje i moguće posledice.

Ključne reči

monopol; ravnotežna cena i količina proizvoda; grubo pravilo; Lernerov indeks; cenovna elastičnost tražnje; monopolska moć

Reference

Babić, M. (2000) Mikroekonomska analiza. Zagreb: MATE
Jednak, J. (2009) Ekonomija mikroekonomija, makroekonomija. Beograd: Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, poglavlje 10: Monopol, oligopol i monopolistička konkurencija
Koutsoyiannis, A. (1979) Moderna mikroekonomika. odeljak A/6: Monopol. Zagreb: The Macmillan Press LTD, Prevod Zagreb: Mate
Mas-Colell, A., Whinston, M., Green, J. (1995) Microeconomic theory. u: Market Power, Oxford, itd: Oxford University Press / OUP, Chapter 12
Nicholson, W. (1997) Intermediate microeconomics. Orlando: The Dryden Press, seventh edition
Pindyck, R. (1985) The measurement of monopoly power in dynamic markets. Journal of Law and Economics, 28
Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L. (2005) Mikroekonomija. Zagreb: Mate, 10, deo 3. i deo 11
Trivić, N., Šagi, A. (2008) Savremeni mikroekonomski modeli. Subotica: Ekonomski fakultet, poglavlje 4B. Tržišna moć - monopol i monopson
Tullock, G., Congleton, R. (1995) The economic analysis of rent seeking. Bookfield, VT: Edward Elgar