Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Tehnika - Rudarstvo, geologija i metalurgija
2008, vol. 59, br. 2, str. 5-10
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/08/2008
Ispitivanje mogućnosti dobijanja alkalno aktiviranog bentonita iz bentonitske gline ležišta Sokolac kod Šipova
aInstitut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, Beograd
bBentonit a.d., Šipovo

Sažetak

U ovom radu su dati rezultati ispitivanja mogućnosti dobijanja alkalno aktiviranog bentonita za primenu u livačkoj industriji i za isplake kod naftnih bušotina. Ispitivanja su rađena na bentonitskoj glini koja se eksploatiše u ležištu Sokolac kod Šipova u Republici Srpskoj. Izvršena je kompletna karakterizacija bentonitske gline na uzorku uzetom iz otvorenog površinskog kopa ovog ležišta. Izvršena su laboratorijska tehnološka ispitivanja mogućnosti alkalne aktivacije na ovoj bentonitskoj glini dodavanjem natrijum karbonata kao ativatora. Na osnovu dobijenih rezultata fizičko-hemijske karakterizacije rovnih uzoraka bentonita, kao i tehnoloških ispitivanja alkalno aktiviranog uzorka bentonita, može se zaključiti da su optimalni rezultati aktivacije postignuti pri sadržaju sode od 4 mas %, te da dobijeni parametri kvaliteta ispitivani po standardima za primenu u livnicama (JUS.B.F.8.040) i isplakama (API 13A i OCMA DFCP-4) pokazuju da se dobija visokokvalitetan alkalno aktivirani bentonit koji ima primenu kako u livnicama za izradu kalupa tako i za isplake na naftnim bušotinama.

Ključne reči

Reference

*** (1994) Market study of bentonite products. Ainsworth-Jenkins Holdings, Canada
Kačar, B. (2001) Elaborat o kategorizaciji i proračunu rezervi bentonita na ležištu Sokolac kod Šipova
Sekulić, Ž., Živanović, V., i dr. (2006) Tehnička dokumentacija za izgradnju fabrike alkalno aktiviranog bentonita iz bentonitskih glina ležišta Sokolac, Greda i Gerzovo. Beograd: ITNMS