Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 4 od 196  
Back povratak na rezultate
Reči (Beograd)
2019, vol. 11, br. 12, str. 54-68
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/02/2020
doi: 10.5937/reci1912054C
Creative Commons License 4.0
Analiza motivacije studenata prilikom izbora stranog jezika na nematičnim departmanima
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: tanja.cvetkovic@filfak.ni.ac.rs

Projekat

Rad je rezultat istraživanja u okviru internog projekta Kursevi stranih jezika: Teorijske postavke i praktične implikacije (No. 183/1-16-(2)-01), koji je sproveden na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Sažetak

Rad se bavi proučavanjem motivacije kod studenata prilikom izbora kursa stranog jezika na nematičnim departmanima Filozofskog fakulteta u Nišu. Ovakvi kursevi se koncipiraju s uverenjem da će, ako više odgovaraju interesovanjima i potrebama studenata, razviti i veću motivaciju za učenje. Rad se fokusira na ponašanje studenata tokom pohađanja kursa engleskog jezika na nematičnim departmanima, kao i na njihove stavove prema kursu koji su izabrali. Ovaj kurs se vrlo često koncipira kao Engleski jezik za posebne namene (EPN). Ponašanje studenata i njihova motivacija prilikom izučavanja engleskog jezika biće određeni na osnovu teorije kompleksnih i dinamičnih sistema (the complex dynamic systems theory). Ova teorija zasniva se na postavci da motivacija studenata zavisi, pre svega, od ličnog interesovanja i angažovanja studenata u učionici tokom izabranog kursa engleskog jezika, ali i od dinamičnih faktora prisutnih u sistemu učenja. Rad se zasniva na rezultatima sprovedenih anketa i zadatih upitnika, kao i na posmatranju studenata tokom kursa. Rezultati pokazuju da najveći broj studenata bira kurs engleskog jezika radi usvajanja gradiva koje se proučava, te da je najveći broj studenata zainteresovan da uči i stiče opšta znanja iz engleskog jezika i kulture.

Ključne reči

motivacija; teorija kompleksnih dinamičnih sistema; anketa; jezik za posebne namene; opšti engleski

Reference

Al-Tamimi, A., Shuib, M. (2009) Motivation and attitudes towards learning English: A study of petroleum engineering undergraduates at Hadhramout University of Sciences and Technology. GEMA: Online Journal of Language Studies, 9(2): 29-55
Brown, D. (2007) Language learner motivation and the role of choice in ESP listening engagement. ASp, 51(51-52): 159-177
Brunton, M. (2009) An evaluation of students' attitudes to the general English and specific components of their course: A case study of hotel employees in Chiang Mai, Thailand. ESP World, 4, 1-82
Dornyei, Z. (2009) The L2 motivational self system. u: Dornyei, Z; Ushioda, E. [ur.] Motivation, language identity and the L2 self, Bristol: Multilingual Matters, 9-42
Dornyei, Z. (2011) Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. Oxford: Oxford University Pres
Dornyei, Z., Macintyre, P., Henry, A., ur. (2015) Motivation dynamics in language learning. Bristol: Multilingual Matters
Gardner, R.C. (1960) Motivational variables in second language acquisition. Montreal, Canada: McGill University, neobjavljena doktorska teza
Gardner, R.C. (1966) Motivational variables in second language learning. International Journal of American Linguistics, 32, 24-44
Henry, A. (2014) The dynamics of possible selves. u: Dornyei, Z; Macintyre, P; Henry, A. [ur.] Motivational dynamics in language learning, Bristol: Multilingual Matters, 83-94
Waninge, F. (2014) Motivation, emotion and cognition: Attractor states in the classroom. u: Dornyei, Z; Macintyre, P; Henry, A. [ur.] Motivational dynamics in language learning, Bristol: Multilingual Matters, 195-213