Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 5 od 142  
Back povratak na rezultate
Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku
2019, vol. 1, br. 2, str. 63-74
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/06/2020
doi: 10.5937/zurbezkrim1902065P
Uticaj programa nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti na bazični motorički status studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresa: darko.paspalj@fbn.unibl.org

Sažetak

Istraživanje je sprovedeno s ciljem da se primjenom eksperimentalne metode utvrdi da li program fizičkog vježbanja na nastavi iz nastavnog predmeta Sportske vještine u bezbjednosti, u redovnim uslovima rada, može rezultirati značajnim promjenama u motoričkim sposobnostima studenata Fakulteta bezbjednosnih nauka iz Banja Luke. Istraživanje je sprovedeno u toku školske 2018/2019. godine, kroz fond od 60 nastavnih časova, na uzorku od 31. studenta prve godine Fakulteta bezbjednosnih nauka, muškog pola, starosne dobi između 19 i 20 godina, sa inicijalnim mjerenjem na početku i finalnim mjerenjem na kraju prvog semestra. Uzorak varijabli je činilo sedam testova motoričkih sposobnosti koji se koriste prilikom provođenja procesa selekcije kandidata za upis na školovanje na Fakultetu bezbjednosnih nauka. Primjenom Studentovog t testa za zavisne uzorke, utvrđeno je da su pod uticajem programiranog vježbanja dobijene statistički značajne razlike u statusu motoričkih sposobnosti studenata između inicijalnog i finalnog mjerenja, kod varijabli: broj urađenih sklekova za 10 sekundi (MSKL), okretnost sa palicom (MOKP), kolut naprijed - kolut nazad - trčanje (MKNT) i taping rukom (MTAP), čime je osnovna hipoteza djelomično potvrđena. Rezultati ovog istraživanja mogli bi da budu korisna informacija za dalju edukaciju, odnosno za planiranje i programiranje nastavnih sadržaja iz nastavnog predmeta Specijalno fizičko obrazovanje.

Ključne reči

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Amanović, Đ., Jovanović,S., Mudrić, R. (1999). Uticaj programa Specijalnog fizičkog obrazovanja na bazične motoričke sposobnosti policajaca pripravnika. Bezbjednost 41(6), 778-793.
Amanović, Đ., Mudrić, R., Jovanović, S. (2002). Razvoj različitih vidova sile pod uticajem programa Specijalnog fizičkog obrazovanja kod studenata Više škole unutrašnjih poslova. U: Zbornik radova nastavnika VŠUP 6 (53-70). Zemun: VŠUP.
Amanović, Đ., Milošević, M., Mudrić, R. (2004). Metode i sredstva za procjenu, praćenje i razvoj mišićne sile u Specijalnom fizičkom obrazovanju. Beograd: Inpress.
Arlov, D. (1999). Efekti tretmana Specijalnog fizičkog obrazovanja na bazično-motoričke i specifično motoričke sposobnosti studenata. Neobjavljena doktorska disertacija. Novi Sad: Fakultet fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.
Blagojević, M., Ćirković, Z., Milošević, M., Stojčić, R., Jovanović, S., Arlov, D., i Dopsaj, M. (1994). Uticaj nekih adaptacionih karakteristika pripravnika milicionara na efekte učenja motoričkih algoritama i programa u Specijalnom fizičkom obrazovanju. U: Zbornik radova prvog savjetovanja iz Specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu (49-56). Beograd: Policijska akademija.
Blagojević, M. (1996). Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika policajaca na efikasnost učenja džudo tehnika. Beograd: Policijska akademija.
Blagojević, M. (1997). Uticaj određenih motoričkih tretmana Specijalnog fizičkog obrazovanja na promjenu morfoloških i motoričkih karakteristika studenata Policijske akademije. Neobjavljena doktorska disertacija. Beograd: Fakultet fizičke kulture.
Blagojević, M. (2002). Uticaj nastave Specijalnog fizičkog obrazovanja na promjene morfoloških i motoričkih karakteristika studenata Policijske akademije. Beograd: Ministarstvo za NIT Republike Srbije.
Božić, S., Milošević, M., Zulić, M. (1990). Uticaj nekih antropoloških karakteristika radnika na strukturiranje motoričkih algoritama u Specijalnom fizičkom obrazovanju. Specijalno fizičko obrazovanje, 2, 128-135.
Gužvica, M. (2005). Povezanost nekih koordinacionih sposobnosti sa nivoom usvojenosti tehnika iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani, 2, 353-361.
Gužvica, M. (2006). Valorizacija novog modela situaciono-motoričke obuke studenata Visoke škole unutrašnjih poslova. Neobjavljena doktorska disertacija. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
Gužvica, M. (2007). Predikcija uticaja latentnih motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika na uspješnost izvođenja tehnika iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani, 1, 879-890.
Gužvica, M. (2008). Latente motoričke strukture značajne za izvođenje udaraca čelom pesnice Bezbjednost, policija, građani, 1, 21-30.
Dopsaj, M., Milošević, M., Arlov, D., Blagojević, M., Stefanović, Đ. (1996). The structure of changes in mechanic contractile characteristics of leg extensor muscles caused by combined strength training during one-year motor learning program in Special physical education. In: Proceeding of International Congress on Sport Psychology (pp. 313-318). Komotini, Greece.
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M., & Mudrić, R. (2002). A new approach to discriminating athletes according to their specific fitness status when considering isometric force characteristics. In: Hakkkinen K., Tihanyi J. (ed.) 3rd International conference on strength training, - Abstract book. (pp. 77-78). Budapest: Semmelweis University Faculty of Physical Education and Sport Sciences.
Janković, R., Koropanovski, N., Vučković, G., Dimitrijević, R., Atanasov, D., Miljuš, D., Marinković, B., Ivanović, J., Blagojević, M. i Dopsaj, M. (2008). Trend promene osnovnih antropometrijskih karakteristika studenata Kriminalističko-policijske akademije u toku studija. Nauka, bezbednost, policija 13 (2), 137-152.
Janković, R., Vučković, G., Blagojević, M. (2014). Utvrđivanje normativa za procenu specifične spretnosti policajaca za studente Kriminalističko-policijske akademije. Bezbednost, 56 (2), 65-76.
Kopaš, J. (1994).Uticaj časova specijalnog fizičkog obrazovanja na bazični motorički status polaznika kursa za milicionare pripravnike na Klisi. U: Zbornik radova prvog savjetovanja iz Specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu (147-153). Beograd: Policijska akademija.
Milošević, M. (1985). Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova.
Milošević, M., Jovanović, S., Stojičić, R., Arlov, D., Blagojević, M., Dopsaj, M. (1994). Model edukacije u specijalnom fizičkom obrazovanju. U: Zbornik radova prvog savjetovanja iz Specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu (str.9-22). Beograd: Policijska akademija.
Milošević, M., Mudrić, R., Amanović, Đ. (2003): Metode i sredstva za razvoj mišićne sile u sportu. U: Zbornik radova sa 3. naučno-stručnog simpozijuma. Nauka i karate sport. (str. 83-88). Novi Sad: Karate savez Vojvodine.
Mudrić, R., Jovanović, S., Milošević, M., i Ćirković, Z. (1994). Predlog baterije testova za procenu složenih struktura karate tehnika u fazi usmerene obuke u SFO-u. U: Zbornik radova prvog savjetovanja iz Specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu (124-133). Beograd: Policijska akademija.
Mudrić, R., Božić, S., Subotički, S., i Baltić, R. (1998). Rezultati praćenja bazičnih motoričkih sposobnosti studenata VŠUP-a u Zemunu. U: Zbornik radova nastavnika VŠUP (219-225). Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova.
Paspalj, D. (2008). Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na efikasnost izvođenja tehnika bacanja iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja. Neobjavljen magistarski rad. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci.
Paspalj, D. (2009). Latentne motoričke strukture značajne za izvođenje tehnike čišćenja nastupajuće noge iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbjednost, Policija, Građani 1, 173-186.
Paspalj, D. (2010). Efekti različitih kontinuiteta nastave na nivo usvojenosti tehnika padova, čišćenja i bacanja iz programa specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani 3-4, 513-522.
Paspalj, D. (2012). Razlike u nekim motoričkim sposobnostima studenata Visoke škole unutrašnjih poslova s obzirom na efikasnost izvođenja odbrane od napada štapom odozgo. Bezbjednost, policija, građani, 3-4, 467-478.
Paspalj, D. (2013). Polni dimorfizam antropološkog profila studenata Visoke škole unutrašnjih poslova u funkciji rješavanja problemskih situacija iz Specijalnog fizičkog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani, 3-4, 167-180.
Rodić, N. (1994). Uticaj programa fizičke obuke vojnika na njihove fizičke sposobnosti. U: Zbornik radova prvog savjetovanja iz Specijalnog fizičkog obrazovanja Policijske akademije u Beogradu (115-123). Beograd: Policijska akademija.
Stojčić, R. (1994). Određivanje motoričke efikasnosti pripadnika specijalnih jedinica. Neobjavljen magistarski rad. Beograd: Fakultet fizičke kulture, Univerziteta u Beogradu.
Subotički, S. (2003). Povezanost morfoloških i motoričkih karakteristika studenata VŠUP sa efikasnošću realizacije tehnika karatea iz programa Specijalnog fizičkog obrazovanja. Neobjavljen magistarski rad. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu.