Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 9 od 24  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 11, br. 1, str. 223-240
Ekspatrijati u multinacionalnim kompanijama - trend u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresatatjana.ivanovic@fon.bg.ac.rs
Sažetak
Ekspanzija međunarodnog poslovanja nameće nove zahteve multinacionalnim kompanijama, posebno u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Ključna specifičnost međunarodnog menadžmenta ljudskih resursa ogleda se u činjenici da se u međunarodnom okruženju zaposleni pomeraju van granica jedne države i preuzimaju različite uloge u stranim filijalama multinacionalnih kompanija, dok se jedna od najvažnijih odluka koju multinacionalna kompanija mora da donese odnosi na izbor zaposlenih koje će angažovati u filijalama u stranim zemljama u zavisnosti od nacionalnosti, odnosno zemlje iz koje potiču. Ovaj rad pokušava da istraži značaj i ulogu ekspatrijata u ostvarivanju uspeha multinacionalne kompanije u međunarodnom poslovanju, kako bi ukazao na prednosti koje angažovanje ove grupe zaposlenih može doneti multinacionalnoj kompaniji. Cilj rada je da pokuša da sagleda jedan od ključnih problema sa kojima se suočavaju multinacionalne kompanije u globalnom okruženju - proces ekspatrijacije, sa posebnim osvrtom na stanje u pogledu broja ekspatrijata iz matične zemlje multinacionalne kompanije i trenda promene njihovog broja u filijalama stranih multinacionalnih kompanija u Srbiji, kao i porekla menadžera na ključnim pozicijama u filijalama (generalnog direktora i HR menadžera). Empirijsko istraživanje sprovedeno putem ankete u ovim filijalama ukazalo je na izvesne specifičnosti filijala multinacionalnih kompanija u Srbiji u kojima je, nasuprot očekivanjima zasnovanim na teorijskim konceptima i rezultatima istraživanja drugih autora u drugim zemljama i okruženjima, broj ekspatrijata povećan od osnivanja filijala do danas. Međutim, kako je i bilo očekivano, analiza rezultata je pokazala da su u većini filijala od osnivanja do danas ekspatrijate na poziciji generalnog direktora filijale (kao i menadžera za ljudske resurse) vremenom zamenili lokalni menadžeri, što kompanijama, osim smanjenja troškova, donosi i brojne druge prednosti.
Reference
*** (2007) CARTUS: Emerging trends in global mobility: Policies and practices survey. Danbury, http://www.nftc.org/default/International%20Human%20 Resources/2007_Cartus_NFTC_Emerging_Trends_in_Global_Mobility_Survey.pdf, 29.12.2013
Banai, M. (1992) The ethnocentric staffing policy in multinational corporations a self-fulfilling prophecy. International Journal of Human Resource Management, 3(3): 451-472
Birkinshaw, J., Hood, N., Young, S. (2005) Subsidiary entrepreneurship, internal and external competitive forces, and subsidiary performance. International Business Review, 14(2): 227-248
Cascio, F.W. (2003) Managing human resource: Productivity, quality of work life, profits. New York: McGraw-Hill
Colakoglu, S., Tarique, I., Caligiuri, P. (2009) Towards a conceptual framework for the relationship between subsidiary staffing strategy and subsidiary performance. International Journal of Human Resource Management, 20(6): 1291-1308
Collings, D., Scullion, H. (2006) Global Staffing. u: Handbook of Research in International Human Resource Management, New York: Routledge
de Cieri, H., Cox, J.W., Fenwick, M. (2007) A review of international human resource management: Integration, interrogation, imitation. International Journal of Management Reviews, 9(4): 281-302
Dessler, G. (2011) Human resource management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
Dowling, P.J., Festing, M., Engle, A.D. (2006) International human resource management managing people in a multinational context. London: Thomson Learning
Edstrom, A., Galbraith, J.R. (1977) Transfer of Managers as a Coordination and Control Strategy in Multinational Organizations. Administrative Science Quarterly, 22(2): 248
Evans, P., Pucik, V., Barsoux, J.L. (2011) The global challenge frameworks for international human resource management. New York, itd: McGraw-Hill
Harris, H., Brewster, C., Sparrow, P. (2003) International Human Resource Management. London: CIPD
Harvey, M., Moeller, M. (2009) Expatriate mangers: A historical review. International Journal of Management Reviews, 11(3): 275-296
Harzing, A.W. (2001) Who's in charge?, An empirical study of executive staffing practices in foreign subsidiaries. Human Resource Management, 40, 2, str. 138-158
Harzing, A. (2001) Of bears, bumble-bees, and spiders: the role of expatriates in controlling foreign subsidiaries. Journal of World Business, 36(4): 366-379
Mathis, R.L., Jackson, J.H. (2000) Human resource management. Cincinnati: South-Western Educational Publishing
Mayerhofer, H., Hartmann, L.C., Michelitsch-Riedl, G., Kollinger, I. (2004) Flexpatriate assignments: a neglected issue in global staffing. International Journal of Human Resource Management, 15(8): 1371-1389
Meyskens, M., Glinow, M.A.V., Werther, W.B., Clarke, L. (2009) The paradox of international talent: alternative forms of international assignments. International Journal of Human Resource Management, 20(6): 1439-1450
Monks, K., Scullion, H., Creaner, J. (2001) HRM in international firms. Personnel Review, 30(5): 536-553
Perlmutter, H.V. (1969) The tortuous evolution of multinational corporation. Columbia Journal of World Business, January- February, str. 9-18
Reiche, B. S. (2007) The effect of international staffing practices on subsidiary staff retention in multinational corporations. International Journal of Human Resource Management, 18(4): 523-536
Selmer, J. (2004) Expatriates' hesitation and the localization of Western business operations in China. International Journal of Human Resource Management, 15(6): 1094-1107
Tarique, I., Schuler, R., Gong, Y. (2006) A model of multinational enterprise subsidiary staffing composition. International Journal of Human Resource Management, 17(2): 207-224
Welch, D.E., Welch, L.S., Worm, V. (2007) The international business traveller: a neglected but strategic human resource. International Journal of Human Resource Management, 18(2): 173-183
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/MegRev1401223R
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Sociologija (2007)
Uloga i značaj liderstva u uslovima globalnog poslovanja
Aleksić Ana

FU: Econ&Organization (2013)
Determinante međunarodne kadrovske politike
Đorđević Biljana, i dr.

Vojno delo (2016)
Određenje menadžerskih kompetencija oficirskog kadra
Milošević-Stolić Jasmina, i dr.

prikaži sve [16]