Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 85  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 25, br. 1, str. 93-108
Zastupljenost i značaj horova mlađih razreda u osnovnim školama Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresamiona.ilic@pef.uns.ac.rs
Sažetak
Imajući u vidu činjenicu da učenici mlađih razreda osnovne škole raspolažu nedovoljnom količinom informacija o pravilnom pevanju, vokalnoj tehnici i korišćenju i čuvanju glasa, u radu se analizira značaj horskog pevanja dece ovog uzrasta, zastupljenost takvih horova u osnovnim školama Srbije, te razlozi koji otežavaju njihovo formiranje. Polazeći od relevantne literature, analizirani su podaci dobijeni posredstvom anketnog upitnika o postojanju horova mlađeg školskog uzrasta, kao i o stavovima učitelja i nastavnika Muzičke kulture o razlozima za postojeću situaciju. Rezultati istraživanja pokazuju da se u većini škola u Srbiji nastava hora mlađih razreda osnovne škole ne realizuje, a razlog tome najčešće leži u nedostatku motivisanosti zaposlenih usled finansijskih okolnosti. Ovakav podatak je veoma značajan, jer samo uvidom u stvarnu situaciju možemo da radimo na poboljšanju pedagoške prakse.
Reference
Ashworth-Bartle, J. (2003) Sound Advice: Becoming a Better Children's Conductor. New York: Oxford University Press
Bjerkvol, J. (2005) Nadahnuto biće - dete i pesma, igra i učenje kroz životna doba. Beograd: Plato
Hennessy, S. (2005) Coordinating Music Across the Primary School. Bristol: Taylor & Francis Inc
Jeremić, B. (2011) Modelovanje procesa saznavanja horskim pevanjem na mlađem školskom uzrastu. Zbornik radova Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, VI(2), 95-107
Jeremić, B. (2018) Razvoj vokalnih sposobnosti učenika primenom inovativnih metodičkih pristupa u nastavi muzičke kulture. Sombor: Pedagoški fakultet, Monografija
Jeremić, B. (2009) Istorijski osvrt na značaj pevanja na mlađem školskom uzrastu u nastavnim planovima i programima od 1948 do 1984. godine. Norma, vol. 14, br. 3, str. 307-322
Kojov-Bukvić, I. (1989) Metodika nastave muzičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kovačević, K. (1977) Muzička enciklopedija. Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod, 3, Or-Ž
Kusovac, S. (2011) Metodika nastave muzičke kulture u razrednoj nastavi - priručnik za studente i učitelje razredne nastave. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Leman, A., Sloboda, Dž., Vudi, R. (2013) Psihologija za muzičare - razumevanje i sticanje veština. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Prevod: Goran Kapetanović
Milošević-Simić, M. (2017) Više od muzičke igre. Beograd: Finesa
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2017) Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 10
Pavićević, A. (2017) Hor u osnovnoj školi - od audicije do javnog nastupa. Beograd: AGM knjiga
Pavlović, B.M., Cicović-Sarajlić, D.J., Kovač, A.M. (2016) Horsko pevanje u mlađim razredima osnovne škole. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 46-1, str. 259-277
Plavša, D., Popović, B., Erić, D. (1960) Muzičko vaspitanje. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke Republike Srbije, 1. deo
Radočaj-Jerković, A., Škojo, T., Milinović, M. (2018) Zborsko pjevanje kao oblik neformalnog učenja i njegov utjecaj na formiranje dječjih glazbenih preferencija. Školski vjesnik, 67(2), 311-330
Stojanović, G. (1996) Nastava muzičke kulture - od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/norma2001093I
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2020.

Povezani članci

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2020)
Uslovi za uspešnu realizaciju nastave hora na mlađem školskom uzrastu
Ilić Miona S.

Zb Filoz fak Priština (2016)
Horsko pevanje u mlađim razredima osnovne škole
Pavlović Biljana M., i dr.

Inovacije u nastavi (2012)
Udžbenik muzičke kulture - oslonac u radu učenika i nastavnika
Stošić Aleksandra

prikaži sve [22]