Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 72  
Back povratak na rezultate
Baština
2019, br. 48, str. 387-397
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/01/2020
doi: 10.5937/bastina1948387C
Creative Commons License 4.0
Sinestezija vizuelnog i muzičkog - Vićentije Petrik - Marš Miloša S. Milojevića
Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

e-adresa: cvetkos@mts.rs

Projekat

Rad je napisan u okviru projekta Ogranka SANU u Nišu Muzičko nasleđe jugoistočne Srbije, savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa (br. 0-10-17)

Sažetak

U radu se analizira vizuelni aspekt naslovne strane partiture klavirskog Marša Miloša S. Milojevića i njen muzički sadržaj. Vićentije Petrik, autor ove kompozicije koja je izabrana kao paradigmatičan primer muzički i vizuelno uobličene ideje nacionalnog, bio je muzičar češkog porekla koji je krajem XIX i na početku XX veka delovao u Srbiji. Reč je o gotovo nepoznatom delu naše muzičke prošlosti posvećenom Milošu S. Milojeviću, istaknutoj ličnosti srpske vojne, političke i kulturne istorije. Cilj rada je da utvrdi smisao i značaj povezanosti muzičkog sadržaja i vizuelne komponente ove partiture u razvijanju nacionalne svesti. Uočeni postupci karakteristični za vizuelnu i muzičku poetiku nacionalne umetnosti (dokumentaristički karakter, odnosno autentičnost naslovne strane partiture i folklorni prizvuk marša) svedoče o sveobuhvatnosti nacionalne ideologije i njenom prisustvu u različitim medijima umetničkog stvaranja, koje je bilo u skladu sa dominantnim društvenim vrednostima, očekivanjima i ukusom tadašnje srpske publike i javnog mnjenja. U radu je korišćena istorijska metoda i metoda analize sadržaja.

Ključne reči

muzika; vizuelna kultura; nacionalna ideologija; Miloš S. Milojević; Vićentije Petrik

Reference

*** (1908) Muzika - Dragutin Čižek. Politika, 27. maj, 3
*** Digitalna kolekcija muzikalija Biblioteke Matice srpske. http://digital.bms.rs/ ebiblioteka/publications/index/page:1/collection:17. [15. 04. 2019]
Bazić, J., Pavlović, B. (2017) Uloga muzike u formiranju i rekonstrukcijama srpskog nacionalnog identiteta. Srpska politička misao, god. XXIV, vol. 55, 1, 279-298
Cvetković, S. (2015) Muzička praksa u Nišu od kraja XIX veka do početka Drugog svetskog rata - ideološki, kulturni i umetnički kontekst. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Centar za naučnistraživački rad
Cvetković, S. (2018) Niška crkvena pevačka družina 'Branko' - 130 godina. Niš: Saborni hram Svete Trojice
Debeljković, B. (1977) Stara srpska fotografija. Beograd: Muzej primenjene umetnosti
Dimković, D. (2018) Fotografija kao mesto prelaska efemernog u eternalno - prostori sećanja i pamćenja sa kraja XIX i početka XX veka u Kraljevini Srbiji. Beograd: Univerzitet umetnosti, Doktorski rad
Đorđević, V.R. (1969) Ogled srpske muzičke bibliografije do 1914. godine. Beograd: Nolit
Jeremić-Molnar, D. (2006) Srpska klavirska muzika u doba romantizma (1841-1914). Novi Sad: Matica srpska
Kokanović-Marković, M. (2013) Pochody českých skladatelů v srbské salonní hudbě pro klavír v 19. století. Hudební věda, vol. 50, 1/2, 103-116
Kokanović-Marković, M. (2014) Društvena uloga salonske muzike u životu i sistemu vrednosti srpskog građanstva u 19. veku. Beograd: Muzikološki institut SANU
Makuljević, N. (2006) Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Malić, G. (2009) Letopis srpske fotografije 1839-2008. Beograd: Fotogram
Petković, R.M. (2003) Niška gimnazija 1878-2003. Niš
Popović, A.M. (1941) Jedan zanimljivi muzički dokument iz prošlosti - pronađene su dve kompozicije iz 1881. godine posvećene velikom srpskom rodoljubu Milošu S. Milojeviću. Vreme, 14. januar, 8
Srđan, A. (2017) Mapiranje Stare Srbije. Beograd: Biblioteka XX vek
Stanković, K. (2004) Klavirska muzika, knj. 1. Beograd: Muzikološki institut SANU
Stanković, T.P. (1910) Putne beleške po Staroj Srbiji 1871-1898. Beograd: Štamparija Đ. Munca i M. Karića
Todić, M. (2001) Fotografija i slika. Beograd: Cicero