Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:46
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 7 od 85  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 5, br. 1, str. 103-118
Metodička funkcionalnost integrativnog pristupa u slušanju muzike - Druga rukovet St. St. Mokranjca
OŠ 'Nadežda Petrović', Beograd

e-adresaurossimic94@gmail.com
Ključne reči: kultura; muzika; slušanje muzike; St. St. Mokranjac; rukoveti; narodna pesma
Sažetak
Lik i delo Stevana Stojanovića Mokranjca svakako predstavljaju središte srpske istorije muzike, kao i muzičke kulture. Prema tome, njegova dela moraju da imaju posebno mesto i u procesu nastave muzičke kulture, ako se uzme u obzir da je upoznavanje sa kulturom svog i drugih naroda jedan od programom propisanih ciljeva. Analiza udžbenika muzičke kulture za treći razred osnovne škole pokazala je da se Mokranjcu i njegovim rukovetima pristupa kroz obradu narodne pesme U Budimu gradu - završne pesme Druge rukoveti. Ovim radom predstavljamo pristup koji podrazumeva da se kroz niz od pet nastavnih časova muzičke kulture obradi svih pet narodnih pesama, koje su Mokranjcu bile inspiracija za pisanje Druge rukoveti i da samo slušanje ove kompozicije predstavlja prirodnu nadogradnju. Poseban akcenat stavlja se na više namenski potencijal narodnih pesama. To podrazumeva da pesme Druge rukoveti moraju da ostvaruju još neke nastavne ciljeve i zadatke. Ovakav način rada, dakle, pored upoznavanja sa delima Stevana Mokranjca, omogućava učenicima da ostvare i druge nastavne zadatke kao što su rad na početnom muzičkom opismenjavanju, razvoju muzičkih sposobnosti, a sve kroz okvir Druge rukoveti.
Reference
Alberta Education (2007) Curriculum Integration: Making Connections. Edmonton, AB: Government of Alberta, https://education.alberta.ca/media/563581/guidingprinc_curr2007.pdf
Despić, D. (1999) Harmonski jezik i horska faktura u Mokranjčevim delima. u: Despić U. D., Peričić V. [ur.] Stevan Stojanović Mokranjac - život i delo, Zavod za udžbenike: Beograd
Galjević, M. (2016) Muzička kultura - udžbenik za 3. razred osnovne škole. Beograd: Bigz
Gardner, H. (2011) Frames of mind: A theory of multiple intelligences. New York: Basic Books
Grujić, G., Sokolović, I.M. (2019) Maša i Raša, muzička kultura - udžbenik za 3. razred osnovne škole. Beograd: Klet
Grujić, G., Sokolović, I.M. (2018) Maša i Raša, priručnik za učitelje uz udžbenički komplet muzička kultura - udžbenik za 3. razred osnovne škole. Beograd: Klet
Ilić, G. (2019) Čarobni svet muzike - muzička kultura za 3. razred osnovne škole. Beograd: Klet
Ilić, V. (2018) Muzička kultura za 3. razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Konjović, P. (1999) Stevan St. Mokranjac. u: Despić U. D., Peričić V. [ur.] Stevan Stojanović Mokranjac - život i delo, Zavod za udžbenike: Beograd
Makević, Z. (1991) Mokranjčeve rukoveti kao mogućnost uspostavljanja nacionalnog harmonskog idioma. Razvitak, broj 3, 31; 66-70
Marinković, S. (2007) Muzika u XIX veku i prvoj polovini XX veka. u: Istorija srpske muzike - srpska muzika i evropsko muzičko nasleđe, Beograd: Zavod za udžbenike
Marinković, S. (2007) Muzičko školstvo. u: Istorija srpske muzike, Beograd: Zavod za udžbenike
Miletić, A. (2011) Početno muzičko opismenjavanje na srpskom muzičkom jeziku. Beograd: Dijamant print
Miletić, A. (2010) Integracija tradicionalnog i klasičnog muzičkog obrazovanja u nastavi početnog muzičkog opismenjavanja. Beograd: Učiteljski fakutet, doktorska disertacija
Miletić, A., Stošić, A. (2016) Pesma kao višenamensko nastavno sredstvo u razvoju muzičkih sposobnosti pri uvođenju učenika u elementarno muzičko obrazovanje - didaktičko-metodički pristup i strategije - podrška učenju i razvoju dece. Beograd: Učiteljski fakultet
Mitrović, Z. (2007) Muzička čarolija - za 3. razred osnovne škole. Beograd: Draganić
Mokranjac, S.S. (1992) Svetovna muzika - rukoveti. Zavod za udžbenike: Beograd, I
Radoš, K. (2010) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike
Službeni Glasnik Rs-Prosvetni Glasnik (2005) Nastavni program za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, broj 1, 54; 3-81
Stojanović, G. (1996) Nastava muzičke kulture od I do IV razreda osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojanović, G. (2016) Muzička kultura za 3. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Stojanović, G. (2001) Komparativna metodologija nastave muzičke pismenosti i početnog čitanja i pisanja. Beograd: FMU, doktorska disertacija
Stošić, A. (2008) Pesma - spona u integrativnom pristupu nastave muzičke kulture, srpskog jezika i književnosti za decu - književnost za decu u nauci i nastavi. Jagodina: Pedagoški fakultet
Stošić, A. (2007) Polifunkcionalnost pesme u nastavi muzičke kulture na mlađem školskom uzrastu. Užice: Učiteljski fakultet, magistraski rad
Stošić, A. (2012) Udžbenik muzičke kulture - oslonac u radu učenika i nastavnika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 25, br. 4, str. 22-30
Stošić, A.L. (2016) Funkcionalnost udžbeničkog kompleta u razvoju vokalnih sposobnosti učenika mlađih razreda osnovne škole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 29, br. 1, str. 60-76
Vasilević, Z. (2006) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/artefact5-22854
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0