Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 9 od 85  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 49, br. 1, str. 107-124
Muzika u nastavi engleskog jezika
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za engleski jezik i književnost

e-adresadanijela.ignjatovic6@gmail.com
Ključne reči: muzička inteligencija; sugestopedija; engleski jezik; muzika; tehnike; studenti
Sažetak
Predmet istraživanja u ovome radu jeste uloga muzike i muzičke sposobnosti učenika/studenata u nastavi engleskog kao stranog jezika. Teorijski okvir rada čine saznanja iz muzičke umetnosti, koja su u vezi s nastavom stranog jezika, kao i analiza pristupa sugestopedije, kojim se preporučuje upotreba muzike na časovima stranog jezika. Pretpostavlja se da je viši nivo muzičke sposobnosti u direktnoj vezi sa sposobnošću usvajanja prozodije stranog jezika, stoga, pojedinci koji poseduju muzički talenat imaju bolje predispozicije za usvajanje intonacije i akcenta. U raduje, takođe, predstavljena i višestruka korist koju učenici/studenti mogu imati od upotrebe muzike na časovima engleskog jezika. Dat je primer aktivnosti koja je sprovedena sa studen tima četvrte godine Anglistike u okviru predmeta Dramske tehnike. Predložene su i tehnike kojima se ova sposobnost može aktivirati. Kako su rezultati istraživanja samopercepcije učenika predstavljeni u radu pokazali, opštajezička sposobnost pozitivno korelira s muzičkom sposobnošću. Istraživanjem su obuhvaćeni mlađi adolescenti - 376 učenika završnih razreda osnovne škole, kao i učenici prve godine Gimnazije u Leskovcu. Dobijeni podaci predstavljaju rezultate studije preseka kojima se posredno ukazuje na neophodnost uključivanja instrumentalne i vokalne muzike u nastavu na svim nivoima učenja, kroz svrsishodne i preporučene tehnike.
Reference
Antović, M. (2007) Teorija optimalnosti i teorija metafore u svetlu muzičke i jezičke kompetencije. Niš: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Antović, M. (2004) Muzika i jezik u ljudskom umu. Niš: Galeb
Armstrong, T. (2006) Višestruke inteligencije u razredu. Zagreb: Educa, (sa engleskog prevela Maja Šunjić)
Blagojević, S., Kulić, D. (2013) Strani jezik na tercijarnom stepenu obrazovanja - Teme iz nastave i učenja. Niš: Filozofski fakultet
Fonseca-Mora, M.C. (2016) Music and Language Learning: An Introduction. u: Fonseca-Mora M.C., Gant M. [ur.] Melodies, Rhythm and Cognition in Foreign Language Learning. Newcastle upon Tyre, Cambridge Scholars Publishing, 2-7
Gardner, H. (1983) Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books
Gardner, H. (1993) Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books
Gaston, E.T. (1968) Music in Therapy. New York: Macmillan
Harmer, J. (2007) The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education Limited
Jones, N. (2002) Feelin' the Same Way. Preuzeto 9.februara 2012. sa https://www.lyrics.com/lyric/6836507/Norah+Jones
Krashen, S.D. (1983) Principles and Practice in Second Language Acquisition. Hertfordshire: Prentice Hall
Kulić, D. (2014) Primena teorije višestrukih inteligencija u nastavi engleskog jezika. Beograd: Filološki fakultet, doktorska disertacija
Pinker, S. (1994) Language Instinct. London: Penguin Books
Richards, C.J., Rodgers, T.S. (1991) Approaches and Methods in Language Teaching: A description and analysis. Cambridge: Cambridge University Press
Rou, A.Dž. (2009) Kreativna inteligencija: Otkrijte inovativni potencijal u sebi i drugima. Beograd: Clio, (sa engleskog preveo Goran Erdei)
Scovel, T. (1979) Review of Suggestology and Outlines of Suggestopedia. TESOL Quarterly, 255-266; 13
Scrivener, J. (2005) Learning Teaching. Oxford: Macmillan Education
Ur, P. (2000) A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP49-20417
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci