Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 85  
Back povratak na rezultate
2019, br. 163, str. 280-292
Otpor i pristajanje u muzici popularne kulture
aMuzička škola Živorad Grbić, Valjevo
bUniverzitet Metropolitan, Beograd
Ključne reči: muzika; kultura; popularno; otpor; prihvatanje
Sažetak
Podela kulturnih sadržaja na "više" i "niže", kao i razlike između etablirane i popularne kulture, predmet su brojnih tumačenja u teorijama kulture. Desničarska kritička misao branila je "pravu" kulturu od sirove kulture nižih društvenih klasa, dok su levičari nalazili pozitivne strane masovne kulture u njenoj demokratizaciji. Pozicija muzike, zahvaljujući globalnom uticaju medija, zauzima visoko mesto u hijerarhiji industrije i tržišta kulture. Opozicioni odnos umetničke i popularne muzike relativizovan je u smislu klasne identifikacije. Ideologija ukusa, koja se takođe tiče posedovanja većeg ili manjeg kulturnog kapitala, prilagodila se zahtevima populizma i tržišta. Pristajanje na ustupke predstavlja svojevrsnu demokratizaciju i najelitnijih muzičkih formi kakva je, na primer, opera, a kretanje različitih muzičkih formi po sistemu dvosmernog (više/ niže) i kružnog (iz jednog oblika u drugi) obrasca istovremeno predstavlja i otpor i pristajanje u međusobnom susretanju i prožimanju klasične i popularne muzike kako u praksi, tako i u teoriji. Izuzimajući avangardne "ispade" u klasičnoj muzici ili najniže žanrove folka, sve ostale vrste muzike (klasika, džez, rok, pop, etno) našle su neku vrstu balansa u svom odnosu. Tome je uz opštu krizu kritičkog duha, svakako doprineo vrednosni relativizam, kao jedna od bitnih odlika popularne kulture.
Reference
Adorno, T. (1989) O problemu glazbene analize. Zvuk, br. 3
Adorno, T. (1968) Filozofija nove muzike. Beograd: Nolit
Badiou, A. (2001) Manifest za filozofiju. Zagreb: Jasenski i Turk
Bart, R. (1975) Zadovoljstvo u tekstu. Niš: Gradina
Benjamin, W. (1974) Eseji. Beograd: Nolit
Dilan, B. (2005) Hronike. Beograd: Geopoetika
Đorđević, J. (2012) Studije kulture - zbornik. Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, J. (2009) Postkultura. Beograd: Clio
Fisk, Dž. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Gelen, A. (1974) Čovjek. Sarajevo: Veselin Masleša
Gramši, A. (1959) Izabrana dela. Beograd: Kultura
Hogart, R. (1957) The uses of literacy. London: Chatoo & Windus
Hol, S. (2008) Beleške o dekonstruisanju popularnog. u: Đorđević J. [ur.] Studije kulture, zbornik, Beograd: Službeni glasnik
Horkhajmer, M. (1976) Tradicionalna i kritička teorija. Beograd: BIGZ
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
Lazović-Valčić, N. (2014) Intervju sa M. V. Ljosom. NIN, (10. 07. 2014), str. 22
Leavis, F. (2012) The two cultures?. Oxford: University Press
Masimo, D. (2008) Filozofija muzike. Beograd: Geopoetika
Mičel, D. (1983) Jezik moderne muzike. Beograd: Nolit
Mišić, M. (2013) Politika, (21. 09. 2013), Kulturni dodatak
Tompson, K. (2003) Moralna panika. Beograd: Clio
Wiliams, R. (1960) Culture and Society: 1780-1950. Harmondsworth: Penguin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1963280M
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.

Povezani članci

Kultura (2014)
Opadanje političke kulture u Holivudu
Maširević Ljubomir

Kultura (2014)
Potrošačko društvo i moda
Maširević Ljubomir

Kultura (2019)
Dijalektika dominacije i otpora u studijama kulture
Urošević Milan

prikaži sve [34]