Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 52, br. 4-6, str. 372-389
Doktrina stroge saobraznosti kod dokumentarnog akreditiva i meke klauzule
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: dokumentarni akreditiv; usklađena prezentacija; honorisanje; nalogodavac; korisnik; meke klauzule; doktrina stroge saobraznosti
Sažetak
Pokušaje nalogodavaca da ugovaranjem tzv. klauzula o ublažavanju onemoguće honorisanje prevarnih akreditivnih dokumenata trebalo bi shvatiti kao izraz nepoverenja u samu prirodu i način funkcionisanja dokumentarnoe akreditiva. Iako se često navodi da dokumentarni akreditiv jednako dobro štiti interese obe ugovorne strane iz osnovnog posla, činjenica je da korisnici mogu naplatiti cenu iz osnovnog posla i kad svoje obaveze nisu uopšte izvršili ili ih nisu izvršili u skladu sa ugovorom. To je moguće kada korisnik sam izda fakturu i prevarom dođe do ostalih dokumenata. Pošto u skladu sa načelom poslovanja dokumentima a ne robom, banka ne može (i ne mora) ulaziti u istinitost sadržaja podnetih dokumenata može se desiti da, i pored dosledne primene doktrine stroge saobraznosti, takvi dokumenti budu honorisani. Kao odgovor na takve situacije, ugovaranjem tzv. mekih klauzula nalogodavci od korisnika traže da podnesu i dokumente koje sami (nalogodavci) izdaju na osnovu prethodne provere stanja isporučene robe. U tom slučaju se kao osnovno, postavlja teorijsko pitanje da li se na taj način stvara nova vrsta dokumentarnoe akreditiva i da li se na taj način zaista izbegava njegova zloupotreba. Analiza je pokazala da se ugovaranjem pomenutih dokumenata samo menjaju uslovi za usklađenu prezentaciju, a da se ne dira u samu prirodu akreditiva. Sa druge strane, nalogodavci zaboravljaju da upravo svojom nepažnjom otvaraju prostor korisnicima za razne vrste zloupotrebe. Najčešće to čine tako što ili ne ugovore pouzdani način kontrole isporučene robe i prateće dokumente, kao dokumente koji čine usklađenu prezentaciju. Nalogodavcima je ostavljena potpuna sloboda da i bez tzv. meke klauzule ugovore certifikat o kontroli od poznate i kredibilne kontrolne kuće, ne samo prilikom isporuke nego i prilikom prijema čime bi izdavanje praznih dokumenata bilo gotovo nemoguće. Zato se čini da odgovor ne bi trebalo tražiti u novim pravilima, već u boljem razumevanju i doslednoj primeni postojećih pravila, pa i doktrine stroge saobraznosti.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka