Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
1993, vol. 31, br. 9-12, str. 15-33
Dokumentarni akreditiv prema novoj reviziji Jednoobraznih pravila i običaja iz 1993. godine
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive; dokumentarni akreditiv; neopozivi dokumentarni akreditiv; opozivi dokumentarni akreditiv; nalogodavac; izdavačka banka; korisnik akreditiva; plaćanje po viđenju; odloženo plaćanje
Sažetak
Prema već ustaljenoj praksi periodičnog prilagođavanja i usklađivanja svojih propisa sa promenama do kojih u međuvremenu dolazi, Međunarodna trgovinska komora iz Pariza je sredinom ove (1993) godine usvojila novi tekst Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive, kao petu po redu reviziju Pravila. Nova Pravila će se primenjivati od 1. januara 1994. godine. Kao i u slučaju prethodnih, i ovom revizijom je trebalo sa jedne strane otkloniti uočene nejasnoće u primeni pojedinih odredbi prethodne revizije, a sa druge strane omogućiti praćenje novih pojava u međunarodnom transportu i raznim tehnikama saopštavanja i razmene podataka elektronskim putem: SWIFT, EDI i EDIFACT. Tako se rad na novoj reviziji u pravno-tehničkom smislu sastojao u preformulaciji postojećih članova i formulisanju i dodavanju novih članova, sa ciljem da se pojednostavi i učini sigurnijim postupak korišćenja akreditiva. Usvajanje nove revizije Pravila se može posmatrati i u kontekstu ambicioznog poduhvata unifikacije i harmonizacije pravila bankarskog prava na međunarodnom planu, koji se odvija pod okriljem UNCITRAL-a i Međunarodne trgovinske komore iz Pariza. Iscrpna i detaljna obrada svih tih pitanja, svakako bi dobro došla poslovnoj praksi, ali je to podrazumevalo detaljan komentar Pravila i mnogo veći prostor. Stoga je predmet rada bio ograničen samo na promene koje se odnose na u Pravilima određene vrste akreditiva.
Reference
*** (1963) Zakon međunarodne trgovine Čehoslovačke. Par. 657/1
*** Zakon o međunarodnim privrednim ugovorima Nemačke Demokratske Republike. par. 257/1, par. 257/2
*** Uvodni komentar Jednoobraznim pravilima. str. 16
*** (1993) Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive / Uniform rules of conduct. Beograd: Udruženje banaka Jugoslavije / UBJ, revizija, Uvod, str. 11-12
Antonijević, Z. (1978) Privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Berman, H., Kaufman, A. (1978) The law of international commercial transactions - lex mercatoria. Harvard International Law Journal, vol. 19, br. 1
d'Arcy Leo,, Murray, C., Cleave, B. (1990) Schmitthoff's export trade: The law and practice of international trade. London
Davis, A.G. (1955) The law relating to commercial letters of credit. London
Dolan, J. (1989) Documentary credit fundamentals: Comparative aspects. B.F.L.R, vol. 3, br. 121, str. 122
Đurović, R. (1991) Međunarodno privredno pravo - sa obrascima ugovora. Beograd: Savremena administracija
Eberth, V.R. (1977) Documentary credits in Germany and England. Journal of Business Law, str. 32
Eberth, V.R., Ellinger (1983) Deferred payment credits: A comparative analysis of their special problems. Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 14, str. 387
Eberth, V.R. Documentary credits in Germany
Eberth, V.R. (1979) Das Dokumenten Akkreditiv im Internationalen Handelsverkehr. Heidelberg
Ellinger, E.P. (1981) Documentary credits and finance by mercantile houses. u: Benjamin's sale of goods, London, 2. izd., str. 1161
Ellinger, E.P. (1970) Documentary letters of credit: A comparative study. Singapore
Gilbert, G.A. (1969) Lectures on banking 1969. London: King's College
Goldštajn, A. (1967) Privredno ugovorno pravo. Zagreb: Informator
Gutteridge, H.C., Megrah, M.N. (1979) The law of banker's commercial credits. London
Harfield, H. (1974) Bank credits and acceptances. New York
Horn, N. (1976) Međunarodna plaćanja i akreditiv. Pravni život, br. 12
Kazakova (1976) Nekotorie voprosi pravovogo regulirovaniia dokumentarnogo akreditiva i praktiki ego primeneniia vo vnešnei trgovlie SSSR. u: Materiali sekcii prava, Moskva: Torgovo-promislennaia palata SSSR, 29, str. 21
Kozolchyk, B. (1979) Legal aspects of letters of credit and related secured transactions. Lawyer of the America, vol. 2, br. 1, str. 270
Megrah, M.N. (1962) The uniform customs and practice for documentary credits. The 1962 revision and After
Meznerics, I. (1973) Law of banking in East-West trade. New York
Pretner, L. (1956) Dokumentarni akreditivi kao instrumenat međunarodnih plaćanja - prema revidiranom tekstu 'Jednoobraznih pravila i običaja u poslovanju po dokumentarnim akreditivima' iz 1951 god. Beograd: Savezna spoljnotrgovinska komora
Rosenberg, L. (1975) Pravo međunarodnih plaćanja. Zagreb: Informator, sv. 2
Rozenberg, L. (1984) Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive. Zagreb, revizija 1983
Shattuck,, Guernsey (1962) Letters of credit and the UCCV. Wash Law Rev, vol. 63, str. 246
Stoufflet, J. (1957) Le credit documentaire. Paris
Vajner, Z. (1965) Međunarodna plaćanja, osiguranje plaćanja i financiranje u vanjskoj trgovini. Zagreb
Vasiljević, M.S. (1992) Trgovinsko pravo - privredno pravo. Beograd: ABC Glas
Vukadinović, R.D. (1989) Pravni odnosi iz međunarodnog dokumentarnog akreditiva. Beograd: Naučna knjiga
Zabel, B. (1964) Dokumentarni akreditiv in njegove pravne značilnosti. Ljubljana, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka