Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2003, br. 15, str. 33-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 02/06/2007
Pregledi, kontrole imerenja na sistemima uzemljenja transformatorskih stanica 'Elektroistoka'
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

Sažetak

U radu su dati rezultati pregleda, kontrola i merenja na sistemima uzemljenja transformatorskih stanica "Elektroistoka" koja je Institut "Nikola Tesla" sproveo u poslednjih pet godina.

Ključne reči

sistem uzemljenja; napon dodira; napon koraka; uzemljivač

Reference

*** (1995) Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, br. 61
*** (1995) Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, br. 37
*** (1978) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica. Službeni list SFRJ, br. 13
*** (1974) Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V. Službeni list SFRJ, br. 4
*** (1982) Projektovanje, izgradnja i održavanje uzemljenja elektroenergetskih postrojenja. Tehnička preporuka EPS, TP-23
*** Izveštaji o ispitivanjima na sistemima uzemljenja elektroenergetskih objekata u sastavu Elektroistoka u periodu 1997-2003
Sarajlić, E., Bujenović, M., Pavlović, A. (2000) Pregledi, kontrole i merenja na sistemima uzemljenja elektroenergetskih objekata. Elektroprivreda, vol. 53, br. 3, str. 29-37