Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Baština
2018, br. 45, str. 71-87
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/03/2019
doi: 10.5937/bastina1845071P
Creative Commons License 4.0
Iz istorije u geografiju - prirodni prostor kao izvor identiteta u romanu Svetski putnik Davida Albaharija
Gimnazija 'Bora Stanković', Niš

e-adresa: petrovidanijela@gmail.com

Sažetak

U radu se analizira roman Davida Albaharija Svetski putnik (2001) uz pomoć metoda ekokriticizma. Istražuje se način na koji deskriptivno-tematski elementi dela utiču na konstrukciju narativnog identiteta kao dinamične i relacione kategorije. Istovremeno, kroz analizu tematsko-motivske strukture romana, delimično se ispituju i pozicije ovog dela unutar književnog opusa Davida Albaharija, budući da se roman Svetski putnik određenim tematsko-formalnim karakteristikama nadovezuje na prethodne romane ovog autora nastale nakon njegovog odlaska u Kanadu, dok se akcentovanjem i prisustvom teme geografije, prirode i prirodnog okruženja donekle odvaja od njih.

Ključne reči

Reference

Albahari, D. (2011) Ljudi, gradovi i štošta drugo. Novi Sad: DOO Dnevnik, novine i časopisi
Albahari, D. (2001) Svetski putnik. Beograd: Stubovi kulture
Albahari, D. (2008) Dijaspora i druge stvari. Novi Sad: Akademska knjiga
Aleksandar, J. (2010) Srce priče. Sarajevske sveske, br. 01
Clark, T. (2011) The Cambridge Introduction to Literature and the Environment. Cambridge: Cambridge University Press
Elijade, M. (1996) Vodič kroz svetske religije. Beograd: Narodna knjiga Alfa
Frank, J. (1945) Spatial Form in Modern Literature: an Essay in Three Parts. Sewanee Review, ol. 53, No. 2, 3, 4, 221-240, 433-456, 643-653
Harrison, R.P. (1992) Forests: The Shadow of Civilisation. Chicago: University of Chicago Press
Hefernam, D. (2009) Ekfraza i prikaz. Polja, br. 457, god. LIV, maj-jun, 46-60
Kant, I. (1988) O lepom i uzvišenom. Beograd: Grafos
Marx, B. (2017) Fuse book interview: David Albahari's 'Globetrotter' - The postmodern èmigrè blues'. http://artsfuse.org/113991/fuse-interview-david-albaharis-globetrotter-the-postmodern-emigre-blues/ [17. 9. 2017]
Ricoeur, P. (1991) Narrative Identity. Philosophy Today, 35(1): 73-81
Waugh, P. (2001) Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction. London-New York: Routledge