Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta političkih nauka
2015, vol. 9, br. 14, str. 13-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/02/2017
doi: 10.5937/GodFPN1514013K
Sporovi o pojmu naroda - prilog dekonstruisanju jednog de-konstrukta
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: caslav.koprivica@fpn.bg.ac.rs

Sažetak

U ovom radu želimo da pokažemo ograničenja najvažnijih momenata u vladajućem (skeptičkom) poimanju naroda, u kojem, makar kada je riječ o kritici/destrukciji toga pojma, konvergiraju nazori marksizma, političkog liberalizma, i postmodernog dekonstruktivizma. Glavne kritičke teze spram, držimo, jednostrane kritike spram pojma naroda jesu pretjerano naglašavanje arbitrarnosti i konstruisanosti u njemu, te previđanje osobenosti procesa kristalizovanja u povijesti onoga što je najprije bilo samo slučajnost. U dijalogu sa spornim mjestima u poimanju naroda istovremeno se ukazuju i smjernice za promišljanje ovog problema.

Ključne reči

narod; nacija; zajednica; zamišljena zajednica; Balibar; Benedikt Anderson; marksizam; dekonstrukcija

Reference

Anderson, B. (1990) Nacija - zamišljena zajednica. u: Razmatranja o porijeklu i širenju nacionalizma, Zagreb: Školska knjiga
Arent, H. (2009) Život duha. Beograd: Službeni glasnik
Balibar, É. (1990) The nation and form: History and ideology. Review (Fernand Braudel Center), XIII, 3, str. 329-361
Bhabha,, Homi, K. (1999) Dissemination: Time, narrative and the margins of the modern nation. u: Elliott Anthony [ur.] The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory, Wiley-Blackwell, str. 211-219
Fink, E. (1974) Traktat über die Gewalt des Menschen. Frankfurt: Vittorio Klosermann
Haas, E.B. (1986) What is nationalism and why should we study it?. International Organization, 40(03): 707
Palti, E.J. (2001) The nation as a problem: Historians and the national question. History and Theory, vol. 40, br. 3, 324-346
Patočka, J. (2013) Izbor iz filosofskih spisa. Novi Sad: Akademska knjiga
Renan, E. (1991) What is a nation?. u: Homi Bhabha [ur.] Nation and Narration, London - New York: Routledge
Smirnov, P.I. Kak roždaetsja istorija?. http://www.antropolog. ru/doc/persons/smirnovigor/istoria