Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2013, br. 43-2, str. 339-352
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/01/2014
Moral Srba - stereotip, ili naučna istina?
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za sociologiju

e-adresa: redzichfilfak@gmail.com

Sažetak

Pokušaj pronalaženja osnovnih smernica za sociološko istraživanje morala jedne etničke grupe, sa osvrtom na etnografske, antropološke i etnopsihološke studije. Autorka razmatra određene probleme teorijsko-metodološke prirode u sociološkom proučavanju morala jednoga naroda: da li je sa stanovišta socioloških istraživanja opravdano pripisivati čitavoj etničkoj grupi (u ovom slučaju: Srbima) određene moralne karakteristike (samim tim: da li je opravdano razlikovati moral jednog naroda u odnosu na moral naroda koji su mu bliski regionalno, po temperamentu i kulturnom nasleđu?) Da li takav postupak predstavlja nekritično prihvatanje stereotipa? Osvrt na postojeće etnografske, antropološke i etnopsihološke studije, kao i razmatranje odnosa morala, karaktera i kulture, upućuju na odgovor da postoji naučna osnova za opisivanje etičke dimenzije čitavoga naroda, do koje sociolog dolazi prvenstveno primenom kvalitativnih metoda. Ipak, zaključak je da za sociologiju može biti metodološki korisnija distinkcija regionalnih i slojnih razlika u moralnoj praksi i normativnoj strukturi (kao i uviđanje razlika između ovo dvoje), nego izvođenje generalizacija na nacionalnom nivou.

Ključne reči

Reference

*** (2002) Dušanov zakonik - zakon blagovernogo cara Stefana - bisrtički prepis. Beograd: Ethos
Brkić, J. (1961) Moral concepts in traditional Serbian epic poetry. Mouton&Co - Stanford University
Cvijić, J. (1987) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje - osnovi antropogeografije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Dinić, J.M. (2003) Iz srpske istorije srednjega veka. Beograd: Equilibrium
Doderović, M. (2002) Srbin je Srbinu vuk. Glas javnosti, http//arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2002/03/07/srpski/R02030606.shtml 28. 10. 2010
Dvorniković, V. (1939) Karakterologija Jugoslovena. Beograd: Geca Kon
Dvorniković, V. (1925) Psiha jugoslovenske melanholije. Zagreb: Knjižare Z. i V. Vasića
Erdeljanović, J. (1939) Osnove etnologije. Beograd: Kreditne i Pripomoćne zadruge Profesorskog društva
Gezeman, G. (1992) O karakterologiji životnog stila. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga
Havelka, N. (2001) Socijalna percepcija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jireček, K. (1952) Istorija Srba knjiga. Beograd: Izdavačko preduzeće Narodne Republike Srbije, 1 i 2
Jovanović, B. (1992) Srbi u ključu nacionalne karakterologije. u: Jovanović B. [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga, 5-22
Jovanović, S. (1992) Srpski nacionalni karakter. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga, str. 229-242
Karić, V. (1992) Narodni duh i osećanje. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga
Marić, J.K. (1997) Kakvi smo mi Srbi? - prilozi za karakterologiju Srba. Beograd: Jovan Marić
Nedeljković, D. (1992) Dinarski psihološki tip i osnovne etnopsihološke odlike Južnosrbijanaca. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga
Rajs, R.A. (2006) Čujte Srbi!: čuvajte se sebe. Beograd: Logos - Art
Rot, N. (1989) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: ZUNS
Stojiljković, S.D. (1998) Osobine ličnosti i moralno rasuđivanje. Facta universitatis - series: Philosophy and Sociology, vol. 1, br. 5, str. 507-514
Trebješanin, Ž. (2001) Rečnik psihologije. Beograd: Stubovi kulture
Vasić, D. (1992) Karakter i mentalitet jednog pokoljenja. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba (The Characterology of Serbs), Beograd: Naučna knjiga
Velmar-Janković, V. (1992) Prelaznički mentalitet. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga, 221-229
Veljković, V. (2001) Politički moral Srba od Nemanjića do Miloševića. Niš: Prosveta
Vukosavljević, S. (1992) Plemenski i seljački mentalitet. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga, 147-163