Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
Baština
2004, br. 17, str. 173-197
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Creative Commons License 4.0
Etničke zajednice i etnički konflikti na Kosovu i Metohiji

Sažetak

Da bismo adekvatno razumeli i osvetlili opskurnu stvarnost fenomena postkomunističke tranzicije društva, političku kulturu, demokratiju, stanje ljudskih i kolektivnih prava uključujući i građanske slobode na Kosovu i Metohiji u uslovima de facto međunarodnog protektorata UN, neophodno je sa aspekta savremene političke filozofije, nauke o politici i sociologije razmotriti položaj strukturu, prirodu i karakter etničkih zajednica s obzirom na postojeće (među)etničke konflikte. Kada imamo u fokusu studiju slučaja, kosovske etničke zajednice, u ovom naučnom radu prevashodno se promišljaju, retematizuju, aktuelizuju i ističu kompleksi političkih, socijalnih i među-etničkih problema koji se direktno odnose na dve dominantne etničke zajednice - Srbe, brojčano malju etničku zajednicu i Albance. brojčano veću. Posve nesumnjiv naučni zaključak, moralna društvena poruka i politička poduka su da se događaji od 17.18. i 19. marta 2004. nikada više ne ponove.

Ključne reči

etičke zajednice; etnički konflikti; Kosovo i Metohija; međunarodni protektorat UN; narod; nacija; nacionalizam; etnički nacionalizam; demokratija; ljudska i kolektivna prava; pomirenje; tolerancija

Reference

Anderson, B. (1998) Nacija - zamišljena zajednica. Beograd: Plato
Bojanić, P. Prijatelj - Karl Šmit i Žak Derida. Novi Sad: Svetovi, 7-200
Čičak-Chand, R., Kumpes, J., ur. (1998) Etničnost, nacija, identitet - Hrvatska i Europa. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti
Čolović, I.M. (1997) Politika simbola - ogledi o političkoj antropologiji. Beograd: Radio B92
Derida, Ž. (2001) Politike prijateljstva. Beograd: Beogradski krug
Gellner, E. Nationalism and high Cultures. u: Hutchinson John, Smith Anthony D. [ur.] Nationalism, Oxford, itd: Oxford University Press / OUP, p. 63-70
Gelner, E. (1997) Nacije i nacionalizam. Novi Sad: Matica srpska
Gidens, E. (1998) Sociologija. Podgorica: CID
Hobsbawm, F.J. (1996) Nacija i nacionalizam od 1780. Beograd: Filip Višnjić, 17
Kecmanović, D. (1999) Psihologija mržnje. Beograd, itd: Prosveta, 187-188
Kecmanović, D. (1995) Masovna psihologija nacionalizma. Beograd: Vreme knjige
Luković, D. (2003) Kosovski izazovi - ogled o nacionalizmu, krizi i mogućim rešenjima. Beograd: Signature, 23
Matić, M.A. (1993) Etnocentrizam. u: Matić Milan i Podunavac Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija
Mićunović, N. (1996-1997) Pretpostavke nacionalizma. u: Nacije, Beograd: Beogradski krug, br, 3-4/1996 i 1-2/1997, str. 109
Mihailović, S.M. (1998) Etnički autostereotipi i heterostereotipi na Kosovu. Sociologija, vol. 40, br. 3, str. 411-426
Molnar, A.I. (1997) Narod, nacija, rasa - istorijska izvorišta nacionalizma u Evropi. Beograd: Beogradski krug
Parsons, T. (1992) Moderna društva. Niš: Gradina
Pašić, N. (1993) Nacija i nacionalizam. u: Matić Milan i Podunavac Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija, 705
Pešić, M. (1996) Postsocijalistička tranzicija i socijalna struktura Srbije. Političke sveske, Institut za političke studije, Beograd, br. 1, str. 41
Pešić, M. (1985) Uvod u sociologiju. Beograd: Institut za političke studije
Putinja, F., Stref-Fenar, Ž. (1997) Teorije o etnicitetu. Beograd: Čigoja štampa
Sajc, A. (1997) Nacija: Izumljena, zamišljena, rekonstruisana? - po čitanju Smitove kritike Hobsboma i Andersona -. Nova srpska politička misao, vol. 4, br. 3-4, str. 47-57
Schmitt, C. Pojam političkoga. Treći program Radio Beograda, br. 102/II
Simeunović, D.M. (1989) Političko nasilje. Beograd: Radnička štampa, 27
Simeunović, D.M. (1993) O nastanku i osobenosti novih nacionalnih država ili imperium paternale in terra incognita. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 79, br. 2, str. 307-318
Smit, A.D. (1998) Nacionalni identitet. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek, 73
Stojković, B.V. (1993) Evropski kulturni identitet. Beograd, itd: Prosveta
Tadić, B. (1999) Etničke zajednice i među-etnički sukobi. Podgorica, itd: CID, l37-138
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta