Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 3 od 187  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 3, str. 283-300
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ZRFFP49-22941

Creative Commons License 4.0
Položaj učenika u savremenoj nastavi - stanje, problemi, perspektiva
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Filozofski fakultet

e-adresa: zvezdanars@gmail.com, jbabicantic@gmail.com, tatjana.radojevic@yahoo.com

Projekat

Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak

Opšte je poznato da je nastavu kao društveno-istorijsku kategoriju tokom različitih perioda civilizacijskog razvoja karakterisalo postojanje više neposrednih i posebnih faktora, među kojima se posebno izdvajao učenik. Položaj učenika u nastavnom procesu se tokom istorijskog razvoja društva menjao, što je uslovljavalo i promenu njegove uloge. Budući da se položajem u nastavi učenik priprema za različite uloge u društvu, ona, od prvog dana školovanja, treba da bude u funkciji stvaranja uslova koji će mu omogućiti učestvovanje u donošenju odluka, formiranju veština i navika, razvijanju sposobnosti za učenje, mišljenju, pamćenju, razumevanju, rešavanju problema, intelektualnom osamostaljivanju i primeni stečenog znanja u praksi. Međutim, i pored toga što među autorima koji se bliže bave problemom položaja i odnosa nastavnika i učenika postoji relativno visok stepen saglasnosti o tome da se jedan od najvažnijih zadataka nastave ogleda u spremnosti za napuštanjem tradicionalnog pristupa i stvore uslovi u kojima će učenici biti odgovorni za sopstveno učenje i što čitav XX vek, naročito njegovu drugu polovinu, kao i početak XXI veka, karakterišu mnoge reformističke ideje sa ciljem da se stvori idealan koncept obrazovanja, pitanje je šta se stvarno promenilo i jesu li promene u obrazovanju uticale na promenu položaja učenika u nastavi ili, još uvek, u ovom domenu postoji nesklad između savremene pedagoške teorije i nastavne prakse. Razvoj nauke, tehnike i tehnologije doneo je, i u budućnosti će donositi, brze promene u obrazovanju, ali ipak, nauka, tehnika i tehnologija neće moći da vaspitavaju ličnosti. Zato, u traženju povoljnih uslova koji mogu da budu u funkciji pospešivanja i punog ostvarivanja subjekatske pozicije učenika u savremenoj nastavi treba poći od uspostavljanja drugačijih, humanijih, ravnopravnijih i, pre svega, neposrednijih odnosa između učenika i nastavnika. Stvaranje pozitivne pedagoške klime koja omogućava partnerski odnos između učenika i nastavnika, temeljno je pitanje savremene škole, od čijeg rešavanja zavisi i ostvarivanje glavnog cilja: učenik aktivni i istinski subjekt savremene nastave.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Vilotijević, M. (2000). Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva -Učiteljski fakultet
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2009). "Službeni glasnik Republike Srbije", br. 72/09
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2013). "Službeni glasnik Republike Srbije", br. 55/2013
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2017). "Službeni glasnik Republike Srbije", br. 88/2017
Zukorlić, M. i Popović, D. (2017). Povezanost školske klime i autonomija učenika. Inovacije u nastavi, XXX (3), 99-1008
Kovačević, V. (2017). Položaj i uloga učenika unastavi krozistorijske epohe. Učenje i nastava, III (4), 639-654
Mijanović, N. (2008). Subjekatska pozicija učenika u vaspitno-obrazovnom procesu između deklarativnog i stvarnog. Inovacije u nastavi, 21 (1), (13-22)
Mladenović, U. (2006). Subjekatska pozicija učenika i njegovo doživljavanje škole. U: Kamenov, E. (Ur.). Reforma sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji (119-129). Novi Sad: Filozofski fakultet
Banđur, V. (1984). Mjesto i uloga učenika u nastavi nove škole. Pedagogija, XXII (4), (465-483). Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
Prušević-Sadović, F. (2016). Neophodnost proširenja trofaktorskog sistema nastave u višefaktorski. Inovacije u nastavi, XXIX (3), 100-107
Havelka, N. (2000). Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Banđur, V. (1985). Učenik u nastavnom procesu. Sarajevo: "Veselin Masleša"
Branković, D. & Ilić, M. (2011). Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka: Comes-grafika
Havelka, N. (1999). Koncepcije obrazovanja i položaj učenika u nastvanom procesu. Pedagogija, XXXVII (3), 19-33
Lavrnja, I. (1985). Učenik kao subject obrazovanja. Rijeka: Izdavački centar
Malić, J. (1972). Uloga nastavnika u formiranju učenika kao subjekta. Pedagoški rad, XXVII (3-4), (133-142)
Montenj, M. (1953). Ogledi o vaspitanju. Beograd: Pedagoško društvo NRS
Poljak, V. (1972). Učenik kao subject u školi samoupravnog društva. Pedagoški rad, XXVII (3-4), (103-119)
Prodanović, T. & Ničković, R. (1974). Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šimleša, P. (1970). Društvena osnova našeg shvaćanja aktivnosti. Zagreb: Pedagoško-književni zbor
Tot. D. (2010). Učeničke kompetencije i suvremena nastava. Odgojne znanosti, 12 (1), 65-78