Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 4 od 186  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 223-238
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ZRFFP49-22144

Creative Commons License 4.0
Razvoj didaktičkog shvatanja
aUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Filozofski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: zvezdanars@gmail.com, veljko.bandjur@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Pojam didaktike različito je određivan u periodu njenog intenzivnog razvoja, a to je uslovilo da se različito određuje i njen predmet. Iz tog razloga, glavna pažnja u radu usmerena je na razvoj didaktičkog shvatanja od prvih početaka do savremenih shvatanja o didaktici kao naučnoj disciplini u sistemu pedagoških nauka, pa su predstavljena i analizirana shvatanja autora koja najprikladnije objašnjavaju ta kretanja. Rad je tematski podeljen na nekoliko perioda i oblasti - razvoj didaktičke misli i teorije do J. A. Komenskog, značaj J. A. Komenskog i njegovih dela za dalji razvoj didaktike, osnovna obeležja stvaralaštva u domenu didaktičke teorije i prakse posle J. A. Komenskog i savremena gledanja na pojam i predmet didaktike.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Vilotijević, M. (2000). Didaktika 1. Beograd: Učiteljski fakultet - Naučna knjiga
Golant, E. J. i Ganjelin, Š. (1947). Tabaci iz istorije pedagogike. Beograd: Prosveta
Danilov, M. A. i Jesipov, B. P. (1964). Didaktika. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva BiH
Djui, Dž. (1949). Škola budućnosti. Beograd: Savez pedagoških društava SFRJ
Janjušević, M. (1969). Didaktika. Beograd: Vuk Karadžić
Krneta, Lj., Potkonjak, O. M., Potkonjak, N. (1988). Pedagogija. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
Komenski, J. A. (1967). Velika Didaktika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
Laketa, N. i Vasilijević, D. (2006). Didaktika. Užice: Učiteljski fakultet
Pestaloci, J. H. (1946). Izabrana pedagoška dela. Beograd: Savez pedagoških društava DFJ
Prodanović T. i Ničković R. (1974). Didaktika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
Resner, M. (1964). Nastavna tehnika. Beograd: Naučna knjiga
Ruso, Ž. Ž. (1952). Izabrana pedagoška dela. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika N. R. Srbije
Šehović, S. (2006). Didaktika. Beograd: Učiteljski fakultet
Bognar, L. i Matijević, M. (2008). Didaktika. Zagreb: Naučna knjiga - Eduka
Filipović, N. (1988). Didaktika I. Sarajevo: OOUR "Svjetlost" - Zavod za izdavanje udžbenika BiH
Grupa autora (red. A. Vukasović). (1968). Pedagogija. Zagreb: Matica hrvatska
Osmić, I. i Tomić, R. (2008). Didaktika. Srebrnik: Selipex
Pataki, S. (1963). Opća pedagogija. Zagreb: Naučna knjiga
Poljak, V. (1985). Didaktika. Zagreb: Naučna knjiga
Šimleša, P. (1968). Pedagogija. Zagreb: PKZ
Širec, J. (1963). Nema integralne didaktike. Pedagogija, 4/63
Žlebnik, L. (1970). Opšta istorija školstva i pedagoških ideja. Beograd: Prosveta