Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 6 od 194  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 223-238
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/07/2019
doi: 10.5937/ZRFFP49-22144
Creative Commons License 4.0
Razvoj didaktičkog shvatanja
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za pedagogiju
bUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: zvezdanars@gmail.com, veljko.bandjur@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Pojam didaktike različito je određivan u periodu njenog intenzivnog razvoja, a to je uslovilo da se različito određuje i njen predmet. Iz tog razloga, glavna pažnja u radu usmerena je na razvoj didaktičkog shvatanja od prvih početaka do savremenih shvatanja o didaktici kao naučnoj disciplini u sistemu pedagoških nauka, pa su predstavljena i analizirana shvatanja autora koja najprikladnije objašnjavaju ta kretanja. Rad je tematski podeljen na nekoliko perioda i oblasti - razvoj didaktičke misli i teorije do J. A. Komenskog, značaj J. A. Komenskog i njegovih dela za dalji razvoj didaktike, osnovna obeležja stvaralaštva u domenu didaktičke teorije i prakse posle J. A. Komenskog i savremena gledanja na pojam i predmet didaktike.

Ključne reči

Reference

Bognar, L., Matijević, M. (2008) Didaktika. Zagreb: Naučna knjiga
Danilov, M.A., Jesipov, B.P. (1964) Didaktika. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva BiH
Djui, Dž. (1949) Škola budućnosti. Beograd: Savez pedagoških društava SFRJ
Filipović, N. (1988) Didaktika. Sarajevo: OOUR 'Svjetlost', I
Golant, E.J., Ganjelin, Š. (1947) Tabaci iz istorije pedagogike. Beograd: Prosveta
Grupa, autora (1968) Pedagogija. Zagreb: Matica hrvatska, red. A. Vukasović
Janjušević, M. (1969) Didaktika. Beograd: Vuk Karadžić
Komenski, J.A. (1967) Velika Didaktika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
Krneta, Lj., Potkonjak, M., Potkonjak, N. Pedagogija. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika socijalističke Republike Srbije
Laketa, N., Vasilijević, D. (2006) Didaktika. Užice: Učiteljski fakultet
Osmić, I., Tomić, R. (2008) Didaktika. Srebrnik: Selipex
Pataki, S. (1963) Opća pedagogija. Zagreb: Naučna knjiga
Pestaloci, J.H. (1946) Izabrana pedagoška dela. Beograd: Savez pedagoških društava DFJ
Poljak, V. (1985) Didaktika. Zagreb: Naučna knjiga
Prodanović, T., Ničković, R. (1974) Didaktika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
Resner, M. (1964) Nastavna tehnika. Beograd: Naučna knjiga
Ruso, Ž.Ž. (1952) Izabrana pedagoška dela. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Narodne Republike Srbije
Šehović, S. (2006) Didaktika. Beograd: Učiteljski fakultet
Šimleša, P. (1968) Pedagogija. Zagreb: PKZ
Širec, J. (1963) Nema integralne didaktike. Pedagogija, 4/63
Vilotijević, M. (2000) Didaktika. Beograd: Učiteljski fakultet, 1
Vilotijević, M. (2000) Didaktika 1. Beograd: Učiteljski fakultet