Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 28  
Back povratak na rezultate
Motivaciona i saznajna vrednost igre u nastavnom procesu
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

e-adresasanja294@gmail.com, muzafers@gmail.com, mirelaazra@hotmail.com
Ključne reči: motivacija; igra; učenje; didaktičko-motivacione igre; nastavni proces
Sažetak
Odavno je poznato da je učenje sadržaja veoma korisno za razvijanje intelektualnih sposobnosti i stvaralačkih mogućnosti dece. Moderna nastava traži dinamiku, raznovrsnu nastavu i prilagođenost te nastave mogućnostima svakog učenika ponaosob. To podrazumeva veštu kombinaciju primene savremenih nastavnih sredstava, metoda, oblika i izbora nastavnog rada na svakom nastavnom času. U tom sklopu posebnu funkciju imaju motivacione igre u nastavi. Svakom nastavniku je poznato da je često učenike na časovima potrebno podsticati na punu misaonu angažovanost. To nije uvek lako postići. Na svakom času za psihološku pripremu (primenu) potrebno je za što kraće vreme mobilisati pažnju učenika, pripremiti ih na misaone aktivnosti, bilo da se radi o pripremi za obradu novih nastavnih sadržaja, vežbanju ili ponavljanju gradiva. U svemu tome značajnu ulogu mogu imati dobro odabrane motivacione igre. Misaonim angažovanjem na rešavanju ovakvih zadataka učenici za kratko vreme mogu doći do uspešnih rešenja, a uspeh je najbolji motiv za dalji rad na času.
Reference
Bognar, L. (1991) Igre
Colić, V.Đ., Milošević, T.M., Colić, U.D. (2018) Dečje igračke iz perspektive roditelja i vaspitača. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, br. 14, str. 1-13
Kamenov, E. (1997) Intelektualno vaspitanje kroz igru. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Maksić, S. (2014) Kako motivisati neuspešne učenike osnovne škole da uče. u: Nastava i učenje - savremni pristupi i perspektive, 45-60
Marinković, B., Stošić-Miljković, D., Janković, G. (2005) Motivisanje učenika mlađih razreda osnovne škole za učenje matematike. Klub mladih matematičara - Arhimedes
Palekić, M. (1985) Motivacione igre u početnoj fazi nastave. Svjetlost
Tot, S. (2008) Motivacione igre u početnoj fazi nastave. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 5-6, str. 488-497
Trebješanin, B. (2009) Motivacija za učenje. Učiteljski fakultet
Vučić, L. (2007) Pedagoška psihologija. Centar za primenjenu psihologiju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/sinteze9-16006
primljen: 13.12.2017.
prihvaćen: 01.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka