Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 8 od 28  
Back povratak na rezultate
Poznavanje narodne muzičke građe Raškog kraja učenika četvrtog razreda osnovne škole
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić, Srbija

e-adresabozana.raskovic@pr.ac.rs
Sažetak
U ovom radu predstavljeni su nalazi empirijskog istraživanja kojim smo želeli da utvrdimo poznavanje muzičke građe Raškog kraja učenika četvrtog razreda osnovne škole. Glavno pitanje ovog rada je: Koliko učenici Raškog kraja poznaju narodnu muzičku baštinu sredine u kojoj žive? Cilj istraživanja usmeren je ka sagledavanjuzastupljenosti narodne muzičke građe Raškog kraja u nastavnom procesu.U istraživanju smo koristili deskriptivnu metodu, a do rezultata istraživanja došli smo tehnikom anketiranja. Rezultati istraživanja pokazali su da narodno muzičko stvaralaštvo Raškog kraja nema adekvatno mesto u nastavnom procesu.Jedan od važnih zadataka nastave muzičke kulture je upoznavanje učenika sa narodnom muzičkom tradicijom svoga naroda, sa posebnim akcentom na upoznavanju narodne muzičke baštine sredine u kojoj učenici žive. Zaključeno je da postoji odgovarajuća etnomuzikološka i muzičko-pedagoška literatura koja sadrži narodnu muzičku građu Raškog kraja pogodnu za realizaciju brojnih zadataka nastave muzičke kulture. Osim u nastavi muzičke kulture, narodna muzička baština može imati primenu u ostvarivanju ciljeva i zadataka velikog broja predmeta u mlađem školskom uzrastu i stoga treba da bude zastupljena u osnovnoškolskoj nastavi.
Reference
Ćatović, S. (1989) Svaka tica gn'jezdo ima. Sjenica: SIZ kulture
Ćatović, S. (1985) Za gradom voda studena. Beograd: Opštinski savez interesne zajednice Sjenica
Milovanović, B. (2012) Muzički folklor Raške oblasti u funkciji nastave u mlađim razredima osnovne škole. Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Magistarska teza
Pavlović, B. (2004) Rašanski motivi. Raška: Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje 'Gradac'
Službeni Glasnik R.S. (2016) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, 11
Vasiljević, M. (1953) Narodne melodije u Sandžaku. Beograd: Srpska akademija nauka
Vukosavljević, P., Vasić, O., Bjeladinović, J. (1984) Narodne melodije, igre i nošnje Peštersko-sjeničke visoravni. Beograd: Radio-Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1913241R
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka