Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 153  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 32, br. 4, str. 133-142
Korišćenje mobilnih aplikacija u nastavnom procesu učenja stranih jezika na tercijarnom obrazovnom nivou
Univerzitet Singidunum, Beograd

e-adresatinagaja@gmail.com
Sažetak
Savremeni uređaji sa mnoštvom raznovrsnih aplikacija su značajno podigli interesovanje za koncept mobilnog, odnosno m-učenja. Standardne karakteristike mobilnih telefona podrazumevaju pristup internetu, a samim tim, i neograničeni pristup edukativnom materijalu na svakom mestu i u svakom trenutku. U ovom radu je predstavljeno istraživanje sprovedeno radi ispitivanja stavova studenata o dobrim i lošim stranama korišćenja mobilnih aplikacija za učenje jezika. Rad nudi opis metodologije istraživanja, načina obrade podataka i interpretacije dobijenih rezultata. Da bi se dobili podaci, korišćena je anonimna anketa koju su autorke sastavile za potrebe istraživanja i koja je studentima distribuirana onlajn, putem imejla. Osim kvantitativnog dela, sprovedeno je i kvalitativno istraživanje, u formi fokus grupe, kako bi se dobila što jasnija slika navika studenata prilikom korišćenja mobilnih aplikacija za učenje stranih jezika. Pokazalo se da je najveća prednost korišćenja mobilnih aplikacija njihova dostupnost na svakom mestu i u svakom trenutku, kao i činjenica da su ovakve aplikacije uglavnom besplatne, te njihova upotreba ne iziskuje dodatne troškove studenata/njihovih porodica. S druge strane, najveći nedostaci se odnose na ponuđena gramatička vežbanja, koja su, po mišljenju ispitanika, nedovoljno dobra. Ova studija je nedvosmisleno potvrdila da su mobilne aplikacije u učenju stranih jezika veoma popularne među studentskom populacijom, ali i da se nedovoljno koristi interesovanje studenata za ovu vrstu učenja, te je jedna od preporuka da se različite aplikacije, zavisno od sposobnosti studenata i cilja časa, uvrste u nastavni proces i budu dodatak planiranom kurikulumu, aktivno doprinoseći kvalitetu i raznolikosti nastave.
Reference
Anonimni autor Rosetta Stone. Retrieved October 13, 2017. from www:http://www.rosettastone.eu/about
Anonimni autor Duolingo. Retrieved October 12, 2017. from www: https://www.duolingo.com
Boer, W., Collis, B. (2002) Changing Pedagogy in E-learning: From Acquisition to Contribution. Retrieved September 8, 2017. from www: https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF0294096 7?LI=true
Brajković, E. (2013) Mogućnosti primjene mobilnog telefona u nastavnom procesu. Posećeno 7. 9. 2017. godine na: https://www.researchgate.net/publication/263750036_Mogucnosti_primjene_ mobilnog telefona_u_nastavnom_procesu
Feifei, Y. (2014) Validity, reliability and concordance of the Duolingo English Test. Retrieved July 10, 2018. from www: https://s3.amazonaws.com/duolingopapers/other/ye.testcenter14.pdf
Gajić, T., Maenza, N. (2017) Prednosti i mane korišćenja mobilnih aplikacija u učenju stranih jezika na primeru studentske populacije u Srbiji. u: Izlaganje na međunarodnom naučnom skupu Sinergija u Bijeljini, (zbornik u pripremi). Posećeno 27. 12. 2017. godine na: https://singipedia.singidunum.ac.rs/strana/konferencija-sinergija-bijeljina
Gardner, H. (2000) The Disciplined Mind: Beyond Facts and Standardized Tests, the K-12 Education That Every Child Deserves. New York: Penguin Group
Godwin-Jones, R. (2011) Mobile apps for language learning. Language Learning & Technology, 15 (2), 2-11
Green, B.A., Collier, K.J., Evans, N. (2001) Teaching tomorrow's class today: English by telephone and computer from Hawaii to Tonga. u: Henrichsen L.E. [ur.] Distance-learning programs, Alexandria, VA: Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc, 71-82
Janjić, M., Librenjak, S., Kocijan, K. (2017) Nastava stranih jezika - upotreba tehnologije. u: Nastava stranih jezika, 232-243
Kadyte, V. (2004) Learning can happen anywhere: A mobile system for language learning. u: Learning with mobile devices, 73-78
Knežević, Z. (2017) Savremeni trendovi u nastavi i učenju engleskog jezika struke u oblasti informacionih tehnologija. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filološki fakultet, doktorska disertacija
Kőrösi, G., Esztelecki, P. (2015) Korišćenje mobilnog telefona u nastavi. Istraživanja u pedagogiji, vol. 5, br. 1, str. 94-104
Krashen, S. (2014) Does Duolingo 'Trump' University-Level Language Learning?. International Journal of Foreign Language Learning, 13-15
Krželj, K.K., Hartweger, N.S. (2017) Implementacija mobilnog učenja u nastavi stranih jezika na primeru nemačkog. Komunikacija i kultura online, VIII (8), 88-104
Kukulska-Hulme, A., Shield, L. (2008) An overview of mobile assisted language learning: From content delivery to supported collaboration and interaction. ReCALL, Vol. 20, No. 3, 271-289
Milutinović, M. (2016) Model sistema za adaptivno mobilno učenje stranih jezika. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, (doktorska disertacija). Posećeno 14. 6. 2018. godine na: https://www.cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/PDF/strategija/Smernice%20IKT.pdf
Munday, P. (2016) The case for using Duolingo as part of the language classroom experienc. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 19 (1), 83-101
Prensky, M. (2010) Teaching digital natives: Partnering for real learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Calif, Retrieved June 17, 2018. from www: http://www.marcprensky.com/wp-content/uploads/2013/04/Prensky-TEACHING_DIGITAL_NATIVES-Chapter1.pdf
Radić-Bojanić, B., Ranisavljević, B. (2016) Učenje pomoću mobilnih telefona u srednjoj školi. u: Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene, Novi Sad: Filozofski fakultet, 6 (288-301)
Rideout, V.J., Foehr, U.G., Roberts, D.F. (2010) Generation M2: Media in the lives of 8-18 year-olds. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation
Zhytska, S. (2012) Computer assisted language learning. Retrieved May 24, 2018. from www: http://its.iszzi.kpi.ua/article/view/54982
Zorko, V. (2009) Web resources as a learning aid for ESP/EAP students. u: Vučo J., Ignjačević A., Mirić M. [ur.] Language for Specific Purposes: Theory and Practice, Conference Proceedings / Jezik struke - teorija i praksa, Beograd: Čigoja štampa, str. 17-26
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/inovacije1904133G
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci