Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 5 od 153  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 8, br. 16, str. 114-121
Motivacija i njen uticaj na proces učenja engleskog jezika
aFakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Crna Gora
bDžavni univerzitet u Novom Pazaru
cVisoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca, Leposavić

e-adresamariavukov@gmail.com, jelenaklekic@gmail.com, gvozdena2001@yahoo.com
Sažetak
Engleski jezik je jedan od retkih stranih jezika koji iz godine u godinu sve više ulazi u svakodnevnicu svih nas. Upotreba engleskog jezika je nužna potreba svakog pojedinca. Izučavanje engleskog jezika u školama, iz tih razloga, počinje još u prvom razredu, time se i pokazuje značaj poznavanja engleskog jezika danas.U ovom radu, bavimo se motivacijom kao jednim od glavnih faktora u nastavi i učenju engleskog jezika, kao i ulogom nastavnika u motivisanju učenika. Veliki uticaj na učenje jezika ima motivacija, bez obzira na intelektualne sposobnosti samih učenika. Veoma često je veoma teško motivisati učenike da uče strani jezik. Često se javljaju i slučajevi da učenici nailaze na barijere pri učenju jezika i nisu dovoljno motivisani da se pozabave problematikom, tako da često i odustanu i nisu spremni da nastave dalje sa učenjem engleskog jezika.
Reference
Arnold, J. (2000) Affect in language learning. Cambridge: Cambridge University Press
Baker, C. (1995) A parents' and teachers' guide to bilingualism. u: Bilingual Education and Bilingualism, Bristol, PA: Multilingual Matters, 1900 Frost Road, Suite 101, 19007
Brown, H.D. (1987) Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Crystal, D. (1998) The Cambridge encyclopedia of Laguage. Cambridge: Cambridge University Press, 3rd ed
Dimitrijević, N. (1966) Metod u početnoj nastavi stranih jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dimitrijević, N. (1995) English Grammar Tests. Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva
Dörnyei, Z. (1998) Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31(3): 117-135
Dörnyei, Z. (2001) Motivational strategies in the language classroom. New York: Cambridge University Press
Dörnyei, Z. (2010) The relationship between language aptitude and language learning motivation: Individual differences from a dynamic systems perspective. u: Macaro E. [ur.] Continuum companion to second language acquisition, London: Continuum
Dörnyei, Z. (1994) Motivation and Motivating in the Foreign Language Classroom. Modern Language Journal, 78(3): 273-284
Dörnyei, Z., Ushioda, E. (2001) Teaching and Researching: Motivation. England: Pearson Education
Đolić, S. (2016) Extra Linguistic Issues with an Impact in Managing EFL Teaching. Angloamerican Journal, Volume 1, No. 1
Gardner, R.C. (2007) Motivation and Second Language Acquisition. Porta Linguarum, 1
Gardner, R.C. (1985) Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold
Kalinovskaya, H., Ivanschenko, H. (2007) Aims and Principles of Foreign Language Teaching. Danbass State Technical University-Chair of English Language
Kozminsky, E., Kozminsky, L. (2002) The Dialogue Page: Teacher and Student Dialogues to Improve Learning Motivation. Intervention in School and Clinic, Volume 38, No. 2
Mihalas, S., Morse, W.C., Allsopp, D.H., Alvarez, M.P. (2008) Cultivating Caring Relationships Between Teachers and Secondary Students with Emotional and Behavioral Disorders: Implications for Research and Practice. Remedial and Special Education, 30(2): 108-125
Rot, N. (1990) Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Widdowson, H.G. (1991) Aspects of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press
Williams, M., Burden, R. (1997) Psychology for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1916114V
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2020.

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2020)
Stavovi prema engleskom jeziku - kontekst mađarske manjine u Vojvodini
Halupka-Rešetar Sabina, i dr.

Medicinski pregled (2019)
Instrumentalna i integrativna motivacija u nastavi engleskog kao jezika medicinske struke
Marošan Zoran, i dr.

Inovacije u nastavi (2015)
Ispitivanje L2 stavova
Grubor Jelena V.

prikaži sve [15]