Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 7 od 153  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 49, br. 3, str. 283-300
Položaj učenika u savremenoj nastavi - stanje, problemi, perspektiva
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za pedagogiju
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za engleski jezik i književnost

e-adresazvezdanars@gmail.com, jbabicantic@gmail.com, tatjana.radojevic@yahoo.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: nastava; učenik; nastavnik; položaj učenika; uloga učenika
Sažetak
Opšte je poznato da je nastavu kao društveno-istorijsku kategoriju tokom različitih perioda civilizacijskog razvoja karakterisalo postojanje više neposrednih i posebnih faktora, među kojima se posebno izdvajao učenik. Položaj učenika u nastavnom procesu se tokom istorijskog razvoja društva menjao, što je uslovljavalo i promenu njegove uloge. Budući da se položajem u nastavi učenik priprema za različite uloge u društvu, ona, od prvog dana školovanja, treba da bude u funkciji stvaranja uslova koji će mu omogućiti učestvovanje u donošenju odluka, formiranju veština i navika, razvijanju sposobnosti za učenje, mišljenju, pamćenju, razumevanju, rešavanju problema, intelektualnom osamostaljivanju i primeni stečenog znanja u praksi. Međutim, i pored toga što među autorima koji se bliže bave problemom položaja i odnosa nastavnika i učenika postoji relativno visok stepen saglasnosti o tome da se jedan od najvažnijih zadataka nastave ogleda u spremnosti za napuštanjem tradicionalnog pristupa i stvore uslovi u kojima će učenici biti odgovorni za sopstveno učenje i što čitav XX vek, naročito njegovu drugu polovinu, kao i početak XXI veka, karakterišu mnoge reformističke ideje sa ciljem da se stvori idealan koncept obrazovanja, pitanje je šta se stvarno promenilo i jesu li promene u obrazovanju uticale na promenu položaja učenika u nastavi ili, još uvek, u ovom domenu postoji nesklad između savremene pedagoške teorije i nastavne prakse. Razvoj nauke, tehnike i tehnologije doneo je, i u budućnosti će donositi, brze promene u obrazovanju, ali ipak, nauka, tehnika i tehnologija neće moći da vaspitavaju ličnosti. Zato, u traženju povoljnih uslova koji mogu da budu u funkciji pospešivanja i punog ostvarivanja subjekatske pozicije učenika u savremenoj nastavi treba poći od uspostavljanja drugačijih, humanijih, ravnopravnijih i, pre svega, neposrednijih odnosa između učenika i nastavnika. Stvaranje pozitivne pedagoške klime koja omogućava partnerski odnos između učenika i nastavnika, temeljno je pitanje savremene škole, od čijeg rešavanja zavisi i ostvarivanje glavnog cilja: učenik aktivni i istinski subjekt savremene nastave.
Reference
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/09
*** (2013) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55
*** (2017) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
Banđur, V. (1985) Učenik u nastavnom procesu. Sarajevo: Veselin Masleša
Banđur, V. (1984) Mjesto i uloga učenika u nastavi nove škole. Pedagogija, XXII(4), (465-483)
Branković, D., Ilić, M. (2011) Uvod u pedagogiju i didaktiku. Banja Luka: Comes-grafika
Havelka, N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Havelka, N.N. (1999) Koncepcije obrazovanja i položaj učenika u obrazovnom procesu. Pedagogija, vol. 37, br. 3, str. 19-33
Kovačević, V. (2017) Položaj i uloga učenika unastavi krozistorijske epohe. Učenje i nastava, III(4), 639-654
Lavrnja, I. (1985) Učenik kao subject obrazovanja. Rijeka: Izdavački centar
Malić, J. (1972) Uloga nastavnika u formiranju učenika kao subjekta. Pedagoški rad, XXVII(3-4), (133-142)
Mijanović, N. (2008) Subjekatska pozicija učenika u vaspitno-obrazovnom procesu između deklarativnog i stvarnog. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 1, str. 13-22
Mladenović, U. (2006) Subjekatska pozicija učenika i njegovo doživljavanje škole. u: Kamenov E. [ur.] Reforma sistema vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji, Novi Sad: Filozofski fakultet, 119-129
Montenj, M. (1953) Ogledi o vaspitanju. Beograd: Pedagoško društvo NRS
Poljak, V. (1972) Učenik kao subject u školi samoupravnog društva. Pedagoški rad, XXVII(3-4), (103-119)
Prodanović, T., Ničković, R. (1974) Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Prušević-Sadović, F.R. (2016) Neophodnost proširenja trofaktorskog sistema nastave u višefaktorski. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 29, br. 3, str. 100-107
Šimleša, P. (1970) Društvena osnova našeg shvaćanja aktivnosti. Zagreb: Pedagoško-književni zbor
Tot, D. (2010) Učeničke kompetencije i suvremena nastava. Odgojne znanosti, 12(1), 65-78
Vilotijević, M. (2000) Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zukorlić, M.S., Popović, D.R. (2017) Povezanost školske klime i autonomije učenika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 4, str. 99-108
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP49-22941
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci