Akcije

Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 153  
Back povratak na rezultate
Uloga nastavnika u podsticanju prosocijalnog ponašanja učenika
Centar za socijalni rad opštine Svrljig

e-adresamariola.djordjevic@gmail.com
Sažetak
U ovom radu bavimo se uticajem nastavnika na prosocijalno ponašanje učenika. Naime, prosocijalno ponašanje, odnosno pozitivno socijalno ponašanje, čini suštinsku karakteristiku ljudskih odnosa, uzajamnih veza sa drugim osobama. Ponašanje usmereno ka dobrobiti drugog, tj. prosocijalno ponašanje predstavlja jednu od osnovnih vrednosti na kojima se zasnivaju međuljudski odnosi i značajno je za ostvarivanje kompetentnosti pojedinca u različitim sferama života. Kako je škola osnovna i jedna od najznačajnijih institucija vaspitanja u savremenim društvima, i kako pokriva najduže razdoblje organizovanog vaspitanja i obrazovanja ličnosti u toku života, u njoj se ne bi smelo zanemariti područje prosocijalnog ponašanja. Podsticanje prosocijalnog razvoja učenika trebalo bi da bude jedna od važnih područja vaspitnog delovanja škole i nastavnika, te naše istraživanje ima za cilj da utvrdi ulogu nastavnika u podsticanju prosocijalnog ponašanja učenika. Istraživanjem je obuhvaćeno 133 nastavnika. Dobijeni rezultati istraživanja pokazuju postupke i aktivnosti koje nastavnici koriste u svom radu kako bi razvijali i podsticali prosocijalno ponašanje svojih učenika.
Reference
Bénabou, R., Tirole, J. (2005) Incentives and Prosocial Behavior. IZA DP, 1695
Carlo, G., Randall, B.A. (2002) The Development of a Measure of Prosocial Behaviors for Late Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 31(1): 31-44
Donevska, M. (1997) Podsticanje altruizma kod mladih preko volonterske aktivnosti. u: Joksimović Snežana, Gašić-Pavišić Slobodanka, Ljiljana Miočinović [ur.] Vaspitanje i altruizam, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 163-170
Đorđević, J. (2002) Svojstva nastavnika i procenjivanje njihovog rada. Washington, DC: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Đuranović, M. (2007) Socijalna kompetencija učitelja u suvremenoj osnovnoj školi. u: Pedagogija - Prvi kongres pedagoga Hrvatske, Hrvatsko pedagogijsko društvo, Zagreb, 174-180
Eisenberg, N., Fabes, R.A., Spinrad, T.L. (2007) Prosocial Development. u: Handbook of Child Psychology, Arizona: Arizona State University, 646-718
Hastings, P., Utendale, W., Sullivan, C. (2007) The Socialization of Prosocial Development. u: Handbook of Socialization: Theory and Research, 638-664
Havelka, N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jevtić, B. (2012) Jačanje socijalnih kompetencija unutar interkulturalnih vršnjačkih grupa. Pedagoška istraživanja, 9(1-2), 103-115
Jevtić, B., Knežević-Florić, O. (2011) Izazovi socijalnopedagoške delatnosti. Niš: Filozofski fakultet
Jevtić, B. (2011) Vaspitanje za moralnu kompetentnost. Pedagoška stvarnost, vol. 57, br. 7-8, str. 690-699
Jevtić, B.S., Đorđević, M.Z. (2018) Mogućnost prevencije vršnjačkog nasilja podsticanjem prosocijalne vrednosne orijentacije. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 20, str. 57-70
Joksimović, S., Gašić-Pavišić, S. (2007) Podsticanje prosocijalne orijentacije mladih u porodici i školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Joksimović, S., Maksić, S. (2006) Vrednosne orijentacije adolescenata - usmerenost prema sopstvenoj dobrobiti i dobrobiti drugih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 415-429
Joksimović, S., Janjetović, D. (2008) Pojam o sebi i vrednosne orijentacije adolescenata. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 40, br. 2, str. 288-305
Joksimović, S.D. (1993) Dimenzije i pokazatelji prosocijalnog ponašanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 25, str. 9-24
Joksimović, S.D. (1994) Oblici prosocijalnog ponašanja mladih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 26, str. 34-50
Knafo, A., Plomin, R. (2006) Prosocial behavior from early to middle childhood: Genetic and environmental influences on stability and change. Developmental Psychology, 42(5): 771-786
Kojić, M., Markov, Z. (2011) Prosocijalni diskurs i moralnost kao imperativ u prevenciji nasilja u društvu. Pedagogija, vol. 66, br. 2, str. 234-245
Krnjajić, S. (2002) Socijalni odnosi i obrazovanje. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Krnjajić, S. (2004) Socijalno ponašanje učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Mladenović, U., Kosanović, B. (2001) Altruizam kod studenata Novosadskog univerziteta meren skalom NSA-2000. Norma, vol. 7, br. 1-2, str. 175-192
Radonjić, S., Rot, N. (2005) Psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Spasenović, V.Z. (2004) Prosocijalno ponašanje i školsko postignuće učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 36, str. 131-150
Stamatović, J.D., Milošević, A.M. (2017) Mesto i realizacija vaspitnih programa u savremenoj školi. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 19, str. 9-20
Staub, I. (1997) Podizanje altruistične dece. u: Joksimović Snežana, Gašić-Pavišić Slobodanka, Ljiljana Miočinović [ur.] Vaspitanje i altruizam, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 71-78
Suzić, N. (1999) Kooperativne metode učenja. u: Interaktivno učenje, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete
Ševkušić-Mandić, S.G. (2003) Kreiranje uslova za kooperativno učenje - osnovni elementi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 94-110
Ševkušić-Mandić, S.G., Milošević, N.M. (2004) Da li uspešan nastavnik vaspitava kao dobar roditelj. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 36, str. 188-203
Šurbanovska, O. (2012) Kolerati socijalnog ponašanja deteta u školskoj sredini. Primenjena psihologija, 1: 25-41
Twenge, J.M., Baumeister, R.F., Dewall, N.C., Ciarocco, N.J., Bartels, M.J. (2007) Social exclusion decreases prosocial behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 92(1): 56-66
Zukorlić, M. (2011) Pedagoška komunikacija u funkciji razvoja socijalne kompetencije učenika. Novi Sad: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Žilinek, M. (1997) Teorijska razmatranja i primena progama prosocijalnog vaspitanja. u: Joksimović Snežana, Gašić-Pavišić Slobodanka, Ljiljana Miočinović [ur.] Vaspitanje i altruizam, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 131-140
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Civitas (2018)
Odnos agresivnog ponašanja i sociometrijskog statusa odbačenosti kod mladih
Vasić Suzana, i dr.

Zb Pedag fak Užice (2019)
Školska klima i prevencija vršnjačkih konflikata
Jovanović Aleksandra S.

Zb Pedag fak Užice (2019)
Škola u prevenciji vršnjačkog nasilja
Stamatović Jelena D., i dr.

prikaži sve [44]