Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 3, br. 6, str. 53-63
Kako dalje
aFakultet za Turizam Univerziteta Mediteran, Podgorica, Crna Gora
bSociété Générale Montenegro Banka AD Podgorica, Crna Gora

e-adresamiroblecic@t-com.me, mvzizic@gmail.com
Sažetak
Privredna kretanja u nacionalnoj ekonomiji Crne Gore još uvijek nemaju prepoznatljiv iskorak iz zone recesione stagnacije, koja već šestu godinu zaredom, vrti začarani krug urušavanja. Agregatne veličine, koje prema zvaničnim statističkim podacima imaju naizmjeničnu formu čas izvjesnog rasta, čas pada, nagovještavaju mogućnost nadvladavanja pozitivnih tokova privrednog razvoja. Naravno, mogućnost uspostavljanja pozitivnog trenda je isključivo uslovljena novim kapitalnim investicionim ulaganjima, kako u nove proizvodne infrastrukturne objekte, tako i privredne potencijale. Obezbeđenje kapitala za takve investicione zahvate neminovno je finansirati dijelom i iz kreditnih sredstava, pri čemu se mora prevashodno voditi računa o profitabilnosti takvog ulaganja i brzini njihovog efektuiranja. U protivnom, sadašnji roviti oporavak ispoljen u vidu zaustavljanja recesije, mogao bi povući nacionalnu ekonomiju u dublje beznađe ekonomskog oporavka sa naglašenim ekonomskim posledicama bržeg rasta kreditne zaduženosti, sve veće nelikvidnosti, monetarne nestabilnosti, uvozne zavisnosti, spoljnotrgovinskog deficita.
Reference
Bank for International Settlements (2009) Financial Stability Report
Blagojević, B. (1998) Ekonomska misao u Crnoj Gori. Beograd
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
de Gregorio, J. (2010) The role of central banks after the financial crisis. članak dostupan na: http://www.bis.org/review/r100603c.pdf
International Monetary Fund (2014) World Economic Outlook, October 2014: Legacies, Clouds, Uncertainties. Washington, D.C: International Monetary Fund (IMF)
Ministarstvo Finansija Crne Gore (2013) Analiza održivosti javnog duga. www.gov.me/.../FileDownload.aspx?rId=125951...2
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd: Savremena administracija
Vlada C.G. (2014) Pretpristupni ekonomski program
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1406053B
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka