Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 136, br. 5-6, str. 295-298
Incidentalom nadbubrega kod bolesnice s neurofibromatozom tip 1
aKlinički centar Srbije, Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za patološku anatomiju

e-adresagajtan@eunet.yu
Sažetak
Uvod Neurofibromatoza tip 1 je jedna od najčešćih naslednih bolesti s velikim brojem novih mutacija i širokim spektrom kliničkih manifestacija. Dijagnoza se postavlja na osnovu jasno definisanih kliničkih kriterijuma. Postojanje kožnih neurofibroma, odnosno pleksiformnog neurofibroma je patognomonično za ovu bolest. Incidencija feohromocitoma u neurofibromatozi tip 1 je 0,1-5,7%. Prikaz bolesnika Pedesetšestogodišnja bolesnica je primljena na ispitivanje zbog incidentaloma nadbubrega, dokazanog nalazom kompjuterizovane tomografije (CT) abdomena. Reč je o bolesnici s ranije neprepoznatom neurofibromatozom tip 1 i kliničkom slikom koja liči na feohromocitom. Nekoliko puta određivani kateholamini u 24-časovnom urinu nisu ukazivali na funkcionalno aktivni feohromocitom. Nivo hromogranina A je bio umereno povećan. Odluka o hirurškom lečenju je doneta posle pregleda magnetnom rezonancijom (MRI) abdomena, pri čemu su uočene morfološke i strukturne osobenosti feohromocitoma levog nadbubrega, što je potvrđeno pozitivnom scintigrafijom sa metajodbenzilgvanidinom (131I-MIBG). Posle preoperacione pripreme fenoksibenzaminom i propranololom bolesnica je operisana, a patohistološki nalaz je ukazao na feohromocitom levog nadbubrega. Zaključak Kod bolesnika s neurofibromatozom tip 1 i incidentalomom nadbubrega mora biti primenjen celokupni dijagnostički postupak za feohromocitom. Iako su feohromocitomi retki tumori, ishod može biti fatalan ako se blagovremeno ne prepozna i ne leči.
Reference
Jabbour, A.S., Davidović, B.B., Wolf, R. (2006) Rare syndromes. Clinics in dermatology, 24, str. 299-316
Lenders, J.W.M., Eisenhofer, G., Mannelli, M., Pacak, K. (2005) Phaeochromocytoma. Lancet, 366(9486): 665-75
Marx, J.S., Simonds, F.W. (2005) Hereditary hormone excess: Genes, molecular pathways, and syndromes. Endocrine Reviews, 26(5): 615
Murovic, J.A., Kim, H.D., Kline, G.D. (2006) Neurofibromatosis-associated nerve sheath tumors. Neurosurgical FOCUS, 20(1): 1
Opocher, G., Conton, P., Schiavi, F., Macino, B., Mantero, F. (2005) Pheochromocytoma in von Hippel-Lindau disease and neurofibromatosis type 1. Fam Cancer, 4(1): 13-6
Plouin, P.F., Gimenez-Roqueplo, A.P. (2006) Pheochromocytomas and secreting paragangliomas. Orphanet Journal of Rare Diseases, 1(1): 49
Slijepčević, D.Đ., Vujović, S., Nestorović, Z. (2002) Humana klinička endokrinologija. Beograd: Obeležja
Taupenot, L., Harper, K.L., O'Connor, D.T. (2003) The chromogranin-secretogranin family. N Engl J Med, 348(12): 1134-49
Theos, A., Korf, B. (2006) Pathophysiology of neurofibromatosis type 1. Ann Intern Med, 144, str. 842-6
van der Harst, E., de Herder, W.W., Bruining, H.A., i dr. (2000) (123 I) MIBG and (111 In) octreotode uptake in benign and malignant pheochromocytoma. JCEM, 86, str. 685-93
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/SARH0806295T
objavljen u SCIndeksu: 23.09.2008.

Povezani članci

Medicinski časopis (2015)
Androgena deficijencija kod muškaraca izazvana opioidima (OPIAD sindrom)
Miljković Milijana, i dr.

Srps arh celokup lekarstvo (2013)
Veza između gojaznosti, lipida i glikemije u menopauzi
Simoncig-Netjasov Aleksandra, i dr.

Med gl Spec bol štit Zlatibor (2010)
Opasnost zvana paragangliom
Marina Đorđe, i dr.

prikaži sve [8]