Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
Teme
2015, vol. 39, br. 1, str. 159-174
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 03/02/2016
Komparativna analiza uzroka i posledica reprezentativnih bankarskih kriza
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresa: milenaj@kg.ac.rs

Sažetak

Aktuelna kretanja u globalnim finansijskim tokovima značajno utiču na ponašanje i rezultate poslovanja banaka. Dinamični, nepredvidivi i turbulentni faktori okruženja relativiziraju specifičnu poziciju banaka i zahtevaju njihov aktivniji odnos prema okruženju. Od trenutka kada je poslovanje banaka poprimilo globalni karakter i bankarske krize su postale globalna pojava. Stoga, identifikacija i analiza uzroka bankarskih kriza predstavlja početni korak u rešavanju istih. Predmet istraživanja u radu su uzroci ban-karskih kriza, kako tradicionalni, tako i oni koji su uslovljeni razvojem finansijskih inovacija. Cilj rada je da se identifikuju identični uzroci, utvrde suštinske razlike i izmere dubina i dužina negativnih efekata bankarskih kriza. Analizom izabranih, reprezentativnih kriza, autori zaključuju da one mogu izazvati probleme različitog intenziteta na finansijski i privredni sistem, u zavisnosti od brzine preduzetih mera za njihovo zaustavljanje. Na bazi toga je stvorena osnova za racionalnu i relevantnu verifikaciju efekata, nastalih po osnovu pravovremeno preduzetih akcija za saniranje individualnih bankarskih problema i rešavanje sistemskih bankarskih kriza.

Ključne reči

bankarske krize; uzroci bankarskih kriza; finansijska liberalizacija; neperformansnost kredita; regulatorne mere