Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 51, br. 4, str. 63-73
Ispitivanje AB konstrukcije pod probnim opterećenjem pre i posle sanacije novim betonom i FRP laminatima
aUniverzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresaslobodan.rankovic@gaf.ni.ac.yu, dragan.zlatkov@gaf.ni.ac.yu, folic@ftn.uns.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 16001 i 16018: Ispitivanje AB konstrukcije pod probnim opterećenjem pre i posle sanacije novim betonom i FRP laminatima

Ključne reči: konstrukcijsko pojačanje; čvrstoća betona; nosivost; međuspratna konstrukcija; FRP vlaknasti kompoziti; ispitivanje
Sažetak
U radu su prikazani i analizirani rezultati ispitivanja pod probnim opterećenjem jedne armiranobetonske (AB) konstrukcije u izgradnji, pojačane kombinovanjem konvencionalne tehnike dodatnog sloja betona i armature i savremene metode spolja lepljenih FRP (Fibre reinforced polymer) laminata sistema Sika CarboDur. Prikazan je način pojačanja konstruktivnih elemenata kao i metodologija i rezultati samog ispitivanja međuspratne konstrukcije pre i nakon njene sanacije. Na osnovu ispitivanja zaključeno je da je ovako sanirana konstrukcija ispunila zahteve nosivosti i ugiba za eksploatacione uslove sa dodatnom sigurnošću.
Reference
*** (1997) Sika Fascseminar: Verstärken von Betonbauteilen mit geklebten CFK-Lamellen Sika CarboDur, Einführung und Berechnungsbeispiele
*** (2007) CarboDur sistem. Sika, katalog
*** (2008) Ekspertiza stanja međuspratne konstrukcije poslovnog objekta u izgradnji 'Promont komerc' u Nišu nakon sprovedenih mera sanacije. Niš: Institut za građevinsko i arhitekturu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta
*** (2007) Izveštaj o ispitivanju br. IK 09. Laboratorija za ispitivanje konstrukcija, Institut za građevinsko i arhitekturu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu
*** (1987) BAB - pravilnik za beton i armirani beton. Beograd
*** (1984) Propisi za ispitivanje konstrukcija objekata visokogradnje. SRPS U. M1. 047
American Concrete Institute (2002) Committee 440: ACI440. 2R-02 Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures
Folić, R.J. (2005) Armiranobetonski elementi izloženi savijanju pojačani dodatnim betonom i vlaknastim kompozitima (FRP). u: Simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija-JUDIMK, 20 i 21. oktobar, Novi Sad, str. 325-332
Folić, R.J., Glavardanov, D. (2006) Analiza metoda pojačavanja armiranobetonskih elemenata lepljenjem vlaknastih kompozita (FRP). Izgradnja, vol. 60, br. 5-6, str. 113-126
Ranković, S., Zlatkov, D., Grdić, Z. (2008) Eksperimentalna analiza stanja jedne međuspratne AB konstrukcije u izgradnji kod koje je značajno podbacila marka betona. Žabljak, Crna Gora, 139-144
Ranković, S., Folić, R., Glavardanov, D. (2008) Pojačavanje AB greda FRP materijalima lepljenim na površini i armiranjem unutar preseka. u: Kongres DGKS, Septembar, Zlatibor, str. 357-364
Ranković, S., Filić, R., Mijaljković, M. (2008) Pojačanje AB greda FRP armaturom postavljenom unutar zaštitnog sloja betona. Niš: GAF, str. 39-48
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2009.

Povezani članci