Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 21  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 11, br. 12, str. 198-206
Uticaj društveno-političke realnosti u prozi Dragoslava Mihailovića
aUniverzitet u Beogradu, Filološki fakultet
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresamilenasretic@gmail.com
Ključne reči: proza; roman; komunikacija; neorealizam
Sažetak
Rad aktuelizuje estetsku vrednost proze Dragoslava Mihailovića putem interpretacije triju romana: Petrijin venac, Treće proleće i Kad su cvetale tikve. Analitičkim pristupom realnim društvenopolitičkim okolnostima tokom druge polovine XX veka i njihovog integrisanja u romaneskni svet, putem referentnih primera lokaliteta, jezika, karaktera i kompleksa ideja i uz pregled relevantnih istraživanja teoretičara književnosti, predočiće se na koji način se ostvaruju komunikacija sa čitaocima i esteticizam poetskog transponovanja stvarnih istorijskih prilika u umetnički kontekst.
Reference
Andrejević, D.T., Andrejević, A.M. (2014) Metaistorijska projekcija rata Miloša Crnjanskog. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 44-3, str. 3-17
Delić, L. (2008) Petrija - na dvostrukoj periferiji. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 56, br. 2, str. 341-351
Deretić, J. (1987) Kratka istorija srpske književnosti. Beograd: BIGZ
Džadžić, P. (1976) Iz dana u dan II. Beograd: Rad
Elison, R. (1979) Društvo, moralnost i roman. u: Solar, M. [ur.] Moderna teorija romana, Beograd: Nolit
Jeremić, Lj. (2007) O srpskim piscima. Beograd: SKZ
Jovanović, J.V. (2013) Pripovedač-lik - Ljuba šampion u romanu Kad su cvetale tikve. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 61, br. 1, str. 193-209
Korunović, G. (2010) Slika stranca u romanu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihailovića. Književnost i jezik, vol. 57, br. 1-2, str. 59-72
Lešić, Z. (2008) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Mihailović, D. (2010) Više sam voleo da slušam nego da pripovedam - razgovor Dragoslava Mihailovića sa dr Robertom Hodelom. u: Pantić, M. [ur.] Put po neprohodi, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 41-64
Mihailović, D. (2002) Treće proleće. Beograd: Biblioteka Dragoslava Mihailovića
Mihailović, D. (2004) Kad su cvetale tikve. Beograd: Biblioteka Dragoslava Mihailovića
Mihailović, D. (2004) Petrijin venac. Beograd: Biblioteka Novosti
Nedić, M. (2010) Skica za portret Dragoslava Mihailovića. u: Pantić, M. [ur.] Put po neprohodi, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 89-98
Palavestra, P. (1972) Posleratna srpska književnost 1945-1970. Beograd: Prosveta
Vladušić, S.V. (2017) Elementi epskog sveta u romanu Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihailovića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, vol. 65, br. 1, str. 175-185
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/reci1912198S
objavljen u SCIndeksu: 05.02.2020.
Creative Commons License 4.0